It i vården

Kbt via internet minskade depression hos hjärtsjuka

Kbt via internet minskade depression hos hjärtsjuka
För många hjärtsjuka med depression förbättrades livskvaliteten efter den internetbaserade kbt-terapin. Arkivbild: Getty Images

Distriktssköterskan Mats Westas har varit med och utvecklat en internetbaserad kbt-behandling som utformats särskilt för hjärtpatienter med depression. Nu har metoden utvärderats i en studie.

20 november 2019

Deprimerade hjärtsjuka som fick kbt-terapi via nätet blev mindre nedstämda och fick bättre livskvalitet, jämfört med de som bara fick delta i ett samtalsforum. Kanske för att kbt -patienterna regelbundet fick återkoppling av en sjuksköterska, visar den nya studien.

– Hur mycket resultaten påverkats av tillgången till en sjuksköterskan går ännu inte säga, det håller jag som bäst på att försöka ta reda på. Men utifrån de analyser som tidigare gjorts av kbt-terapi via nätet är just tryggheten med att kunna kommunicera med en person som du litar på viktig för att du ska ta de steg i kbt-programmet som är nödvändiga.

Det säger Mats Westas, distriktssköterska och doktorand vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet.

.

Första för hjärtpatienter

Han har varit med och utvecklat en internetbaserad kbt-behandling mot depression som riktar sig till hjärtsjuka. Att kbt, kognitiv beteendeterapi, via nätet har god effekt på depression har flera tidigare studier visat. Men den aktuella studien är en av de första som utformats särskilt för hjärtpatienter med depression.

Att hjärtsjuka patienter blir deprimerade är relativt vanligt. Det leder ofta till sämre livskvalitet och det blir svårare för individen att ta till sig egenvårdsbehandling, vilket i sin tur kan påverka sjukdomen negativt. Den aktuella studien av kbt-baserad internetterapi är den första som utformats särskilt för hjärtpatienter med depression.

Totalt 144 hjärtpatienter med mestadels måttlig depression deltog. Av dem slumpades hälften till att under nio veckor delta i kognitiv beteendeterapi via internet. De hade dessutom tillgång till en sjuksköterska. Den andra hälften av patienterna fick under lika lång tid diskutera hälsa med varandra i ett internetforum, men utan återkoppling av en sjuksköterska.

Bättre resultat i kbt-gruppen

Resultaten visar så här långt att depressionen förbättrades i båda grupperna. Men i kbt-gruppen fick patienterna en signifikant klinisk förbättring av sin depression i jämförelse med dem som enbart hade deltagit i forumdiskussioner.Efter avslutad behandling uppgav också kbt-patienterna att de hade fått ökad livskvalitet.

Mats Westas, som var den som svarade på patienternas frågor och varje vecka gav dem återkoppling på hur de klarade kbt-övningarna i programmet, är specialistutbildad som distriktssköterska. Även om han aldrig har arbetat på en hjärtklinik har han stor erfarenhet av att stödja hjärtsjuka i primärvården, det vill säga efter att patienterna fått lämna sjukhuset.

Frågor om livet

Patienterna i kbt-gruppen kunde ringa honom på telefon, men det var få som utnyttjade den möjligheten. Nästan all kommunikation skedde via ett sekretesskyddat meddelarsystem, ungefär som när man skriver sms. I genomsnitt fick varje patient cirka 15 minuters återkoppling i veckan.

– Speciellt i början handlade många av frågorna om det medicinska, exempelvis läkemedel. Men efter ett tag, när jag hade byggt upp en allians med patienterna, kom ofta lite andra typer av frågor, sådana som mer handlar om livet. Exempelvis om de utan risk kunde ha sexuellt umgänge med sin partner eller om det är ok att gå ut och dansa om man känner sig ensam, säger Mats Westas.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida