Forskning

Barn med ångest kan bli hjälpta av kbt på internet

Barn med ångest kan bli hjälpta av kbt på internet
Förutom att fler barn fick hjälp med sina symtom med internetbaserad kbt var också metoden mer kostnadseffektiv än så kallad gemensam stund, visade studien. Arkivbild: Getty images

Kognitiv beteendeterapi, kbt, över nätet kan vara effektivt för barn som har lätt till måttlig ångestproblematik, visar en ny studie från Karolinska institutet. Nu hoppas forskarna att metoden kan avlasta barn-och ungdomspyskiatrin som har långa köer.

16 oktober 2018

Det är forskare vid det så kallade Barninternetprojektet som undersökt om kbt via internet kan hjälpa barn med till exempel social ångest, paniksyndrom och separationsångest.

I studien har sammanlagt 131 barn i åldrarna 8-12 år lottats till att antingen få behandling med internetbaserad kbt eller med internetbaserad familjeintervention, så kallad gemensam stund.

Förstå sig själva

I kbt-gruppen, som i studien bestod av 66 patienter, fick barnen bland annat att läsa texter, se filmer eller ljudklipp och svara på frågor. Målet är att lära känna sina tankar, känslor och beteenden och förstå hur det påverkar ens mående.

I den andra gruppen, gemensam stund, skulle föräldrarna leka och umgås med barnen på deras villkor tre-fyra gånger i veckan i 20-30 minuter åt gången. Syftet är att förbättra barnets självbild och självförtroende, och samtidigt stärka relationen mellan barn och föräldrar, genom att barnet får  föräldrarnas totala uppmärksamhet. 

Under behandlingstiden hade samtliga barn och familjer kontakt med sin behandlare över internet.

Efter de tolv veckorna som behandling pågick visade sig att 48 procent av barnen som fått internet-kbt inte längre uppyllde sin huvudsakliga diagnos jämfört med 15 procent av barnen som deltagit i gemensam stund.

Tidig insats

– Resultatet av vår senaste studie tyder på att internetbaserad kbt kan implementeras inom reguljär vård, i varje fall för barn med lätt till måttlig ångestproblematik. Vi tror att en barninternetenhet, som redan finns inom vuxenpsykiatrin, skulle kunna avlasta BUP och sjukvårdssystemet. Där skulle internetbaserad kbt kunna ges som en första insats tidigt i vårdprocessen, säger Maral Jolstedt, legitimerad psykolog och doktorand vid BUP Klinisk Forskningsenhet i ett pressmeddelande.

Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Child and Adoescent Health

Barninternetprojektet, BIP

  • Är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm.
  • Består av flera olika forskare som arbetar med internetförmedlad behandling för olika psykiska besvär som till exempel ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende, ont i magen och tics.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida