ÖREBRO

Kontroll avslöjade sex sjuksköterskor utan legitimation

Kontroll avslöjade sex sjuksköterskor utan legitimation
Sex sjuksköterskor visade sig sakna legitimation när Örebro län granskade samtliga medarbetare med yrken där det krävs legitimation. Arkivbild: Mostphotos

Vid en granskning av samtliga medarbetare med vårdyrken som kräver legitimation har HR-avdelningen i Örebro län upptäckt att en läkare och sex sjuksköterskor saknar legitimation.

16 augusti 2016

Totalt har legitimationerna för cirka 7 000 medarbetare kontrollerats.

Efter vad som framkommit hittills verkar de sju medarbetare som saknar legitimation inte ha fuskat sig till sina skyddade yrkestitlar. Av olika anledningar verkar de helt enkelt inte ha begärt ut sina legitimationer från Socialstyrelsen efter att de blivit klara med sina utbildningar.

14 år utan legitimation

Två av de sex sjuksköterskorna har jobbat i många år utan legitimation, 14 respektive 6 år.

Det har hittills inte framkommit att de saknar kompetens för sina yrken. Men så länge utredningen av deras uteblivna legitimationer pågår får de inte utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation.

Det är den enskilde yrkesutövarens ansvar att själv begära legitimation hos Socialstyrelsen. Men även arbetsgivaren har ett ansvar att kontroller att de verkligen har legitimation, vilket enkelt kan göras genom att skicka ett mejl till Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det så kallade HOSP-registret.

Skärper kontrollen

– Kontroll av legitimation är en mycket viktig fråga. Det är bara att konstatera att den här omfattande granskningen identifierat brister i våra befintliga rutiner, säger Åsa Thor Gustafsson, HR-chef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Örebro län.

Enligt Åsa Thor Gustafsson har de nuvarande rutinerna vid rekrytering av nya medarbetare nu setts över och förstärkts. Dessutom har en ny rutin införts som innebär att samtliga anställda med yrken där det ställs krav på legitimation ska följas upp en gång i månaden.

Samma sak i flera landsting

Örebro är inte det första landstinget som gjort den här typen av övergripande granskningar.

I april i år visade en stickprovskontroll som revisorerna i Västernorrland hade gjort att minst sju sjuksköterskor som arbetade i landstinget saknade legitimation.

Även i Skåne, Halland och Kronoberg har liknande kontroller gjorts. I Kronoberg hittades ingen som saknade legitimation men i Skåne och Blekinge upptäcktes sammanlagt 39 personer som hade anställts utan att ha legitimation eller ett särskilt förordnande.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida