Debatt

Läkare: ”Utöka sjuksköterskors förskrivningsrätt”

Läkare: ”Utöka sjuksköterskors förskrivningsrätt”
Utbrott och epidemier av halsfluss på förskolor, skolor och institutioner skulle kunna hanteras snabbare om sjuksköterskor får utökad förskrivningsrätt, menar infektionsläkaren Fredrik Rücker och den pensionerade barnläkaren Gudmund Stintzing. Foto: Getty Images

Vissa sjuksköterskor bör få skriva ut vanligt penicillin på bredare indikation än i dag. Det menar ett par läkare i en debattartikel i Läkartidningen. Vårdförbundet är positivt och vill ha en översyn över sjuksköterskors förskrivningsrätt.

I dag får distriktssköterskor och sjuksköterskor med vissa specialistutbildningar förskriva läkemedel enligt Socialstyrelsens särskilda läkemedelslista. Det handlar framför allt om omvårdnadsläkemedel, som till exempel salvor, medicinska förband och smärtlindring, men också en sorts antibiotika – penicillin V. Det är ett vanligt antibiotikum som ofta används i första hand vid infektioner. 

Odlingssvar krävs

Sjuksköterskor kan skriva ut penicillin V till patienter som efter provtagning fått diagnosen scharlakansfeber eller halsfluss och där det finns fall av redan konstaterad scharlakansfeber i hushållet.

Scharlakansfeber är en allvarlig sjukdom som kan ge komplikationer, till exempel reumatisk feber och njurpåverkan, men antalet fall har minskat i Sverige. Det är därför sällan som sjuksköterskor behöver förskriva penicillin. Läkarna Fredrik Rücker och Gudmund Stintzing vill utöka den rätten. De menar att sjuksköterskor bör kunna ordinera och skriva ut pencillin V även till patienter med halsfluss där inte fall av scharlakansfeber finns i omgivningen.

Effektivare vård

I en debattartikel i Läkartidningen skriver de båda läkarna att det fortfarande finns anledning att ha stor respekt för infektioner som orsakas av grupp A-streptokocker (GAS). Hundratals patienter med halsfluss söker varje år kontakt med primärvården och i allt större utsträckning med nätläkare. Om sjuksköterskor skulle kunna undersöka och behandla den här gruppen skulle vården kunna bli mer effektiv och tillförlitlig.

– Vi är övertygade om att fördelarna är fler än eventuella nackdelar, skriver de i debattartikeln.

Vårdförbudnet positiva

Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson tycker att det låter bra, även om hon inte tar ställning till just denna behandling.

– Vårdförbundet vill ha en översyn av sjuksköterskors förskrivningsrätt. Det är en viktig uppgift vid inrättandet av avancerade specialistsjuksköterskor som är nödvändiga i framtidens hälso- och sjukvård. Avancerade specialistsjuksköterskor kommer att behöva förskriva läkemedel inom sina olika specialistområden, säger Ann Johansson.

Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet. Foto: Lars Nyman

Tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening jobbar Vårdförbundet aktivt med frågan och kommer bland annat att uppvakta Socialstyrelsen, som föreningarna vill ska utreda förskrivningsrätten.

– Vi ser ju att vården håller på att förändras. Den går mot nära vård samtidigt som den specialiserade vården blir allt mer specialiserad, och då behöver också förskrivningsrätten också förändras, säger Ann Johansson.

Läs mer: ”Sjuksköterskor har kompetens att skriva ut läkemedel”

Lönen måste hänga med

Hon tror dock inte att alla sjuksköterskor ska förskriva läkemedel i framtiden, men att det är aktuellt inom vissa specialistutbildningar. 

Betyder utökad förskrivningsrätt också ökad lön?

– Om vi förändrar vårdens organistaion och inrättar andra tjänster måste lönebildningen hänga med, det är klart. Hela vårt avtal och Vårdförbundets lönepolitik går ut på att de särskilt yrkesskickliga och erfarna ska få högre lön, säger Ann Johansson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida