diagnostik

Lättare diagnostisera borrelia hos barn med nytt test

Lättare diagnostisera borrelia hos barn med nytt test
Med ett nytt test går det lättare att i ett tidigt stadium avgöra om ett barn smittats med borrelia efter ett fästingbett.

Nu finns ett nytt test som på ett tidigare stadium kan hjälpa till att avgöra om ett barn har borrelia. Genom att poängsätta vissa symtom och laboratorievärden kan man snabbara sätta diagnos och ge antibiotika.

– Ju tidigare insättning av antibiotika vid neuroborrelios desto bättre, säger Barbro Hedin Skogman, överläkare vid barnkliniken i Landstinget Dalarna och forskare vid Centrum för klinisk forskning, i ett pressmeddelande.

Testet kallas NeBoP-test och bygger på att man genom att poängsätta några viktiga symtom och laboratorievärden hos barnet kan fastslå misstänkt borreliainfektion i nervsystemet, så kallad neuroborrelios, och snabbare sätta in antibiotikabehandling.

– Tidigare har man fått invänta diagnostiska lab-test för att säkerställa diagnosen neuroborrelios, vilket fördröjt insättandet av behandlingen, säger Barbro Hedin Skogman.

NeBoP-testet har utvärderats i en klinisk studie och resultaten har publicerats i BMC Pediatrics.

Testet fungerar inte på vuxna, som har delvis andra symptom på neuroborrelios än vad barn har. Exempelvis drabbas mellan 50 och 60 procent av barnen av ansiktsförlamning medan detta är betydligt sällsyntare hos vuxna som får neuroborrelios.

Fakta borrelia

  • Borrelia är en bakterie som sprids via fästingbett till människa. Infektionen kan spridas från huden till nervsystemet och barnet får då neuroborrelios.
  • Borrelia är den vanligaste fästingburna infektionen i Sverige men man vet inte hur vanlig infektionen är eftersom den inte är anmälningspliktig.
  • Symtomen kan vara ansiktsförlamning, huvudvärk, trötthet, nackvärk, utstrålande smärta och ibland feber.
  • Borrelia är inte akut farligt eller livshotande. Med rätt diagnos och antibiotikabehandling blir barnen i de allra flesta fall helt återställda.
  • Några få patienter kan få kvarstående besvär i form av huvudvärk, koncentrationssvårigheter eller mild till måttlig kvarstående ansiktsförlamning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida