Internationella malariadagen

Malaria på väg att utrotas i flera länder

Malaria på väg att utrotas i flera länder
Att sova under myggnät är ett effektivt vapen i kampen mot malaria, visar WHOs rapport. Foto: TT

Sex länder i Afrika kan snart vara malariafria. Samtidigt kvarstår stora utmaningar i den region som har 90 procent av alla sjukdomsfall.

I dag, på internationella Malariadagen, publicerar Världshälsoorganisationen, WHO, en rapport om arbetet för att hindra spridningen av den myggburna sjukdomen.

Flera framgångar

Förra året drabbade 214 miljoner människor av malaria, men trots det innehåller rapporten mer än bara röda siffror. En jämförelse mellan år 2000 och 2015 visar att:

  • Antalet sjukdomsfall i malaria har sjunkit med 37 procent totalt.
  • Dödligheten minskade globalt med över hälften, 60 procent.
  • Mortaliteten i Afrika sjönk med 66 procent och 71 procent för barn under 5 år.
  • Spridningen av malaria i Europa har helt stoppats (från 90 000 fall 1995).

WHO anger det ökande användandet av myggnät och myggspray som några av framgångsfaktorerna. Bland annat har barn som sover under myggnät ökat från 2 procent till 68 procent i Afrika söder om Sahara.

Även tidig diagnostik och kombinationsbehandling med artemisinin har visat sig vara effektivt i arbetet mot malaria.

Utmaningar finns

Fortfarande kvarstår mycket arbete. Närmare hälften av världens befolkning, 3,2 miljarder, riskerar att smittas av malaria. Myggorna utvecklar resistens mot myggmedlen och det vaccin som finns anses inte ge fullgott skydd, enligt WHO.

Inför år 2020 har WHO satt som mål att 21 länder ska vara helt fria från inhemsk spridning av malaria. Sex av de länderna som är på god väg ligger i Afrika: Algeriet, Botswana, Kap Verde, Comorerna, Sydafrika och Swaziland. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida