Många fler kontaktsjuksköterskor behövs i cancervården

Många fler kontaktsjuksköterskor behövs i cancervården
I Gävleborg ska alla cancerpatienter erbjudas kontaktsjuksköterska. Arkivbild: Mostphotos.

I dag erbjuds bara två av tre cancerpatienter en kontaktsjuksköterska - målet är att alla ska ha det.

Betydligt fler kontaktsjuksköterskor behövs om Socialstyrelsens rekommendation för cancervården ska nås. Till exempel ska alla som får bröst-, prostata-, ändtarms- och tjocktarmscancer erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska, enligt de nationella riktlinjerna som nyligen presenterades.

– Uppskattningsvis 60-70 procent av cancerpatienterna i Sverige erbjuds en kontaktsjuksköterska i dag, säger Ann-Sofi Isaksson, samordningsansvarig för den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och enhetschef för vårdutveckling vid Regionalt cancercentrum Väst.

Utbildning krävs

Både resursfördelning och organisation inom hälso- och sjukvården påverkas om fler patienter ska erbjudas kontaktsjuksköterska, enligt Socialstyrelsen. Det krävs utbildningsinsatser och förändrad praxis.

– Alla regioner arbetar för fullt med det här. Från och med i höst erbjuds en särskild utbildning till kontaktsjuksköterska i cancervård, utom i norr där den förhoppningsvis är igång våren 2015, säger Ann-Sofi Isaksson.

Kostnaden kommer att öka på kort sikt om målet i de nationella riktlinjerna ska nås, enligt Socialstyrelsen. På längre sikt bedöms kostnaden däremot plana ut eller minska.

Gävleborg ger nytt löfte

Gävleborgs landsting har tagit ett konkret beslut. Innan året är slut ska samtliga cancerpatienter som behandlas inom landstinget ha tillgång till en namngiven kontaktsjuksköterska.

– Vi ser att det är en kvalitets och trygghetsaspekt för patienterna att kunna erbjuda det, säger Hannah-Karin Linck, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i landstinget i Gävleborg.

Även tidigare har cancerpatienter erbjudits en kontaktsjuksköterska. Men verksamheten har varit mer utvecklad inom vissa områden än andra.

– I dag har vi ganska många kontaktsjuksköterskor, men inte så det räcker till alla. Vi vill att det ska bli likvärdigt så att alla som får en cancerdiagnos erbjuds en kontaktsjuksköterska, till exempel även de som får sin diagnos på andra kliniker än onkologen.

Har avsatt extra pengar

I budgeten för 2014 satsade Gävleborgs landsting extra pengar till specialistsjukvården, som bland annat ska gå till kontaktsjuksköterskor.

– Nu behöver klinikerna se över hur de ska kunna erbjuda det här, och blivande kontaktsjuksköterskor behöver få utbildning.

Fakta

  • Kontaktsjuksköterskan är cancerpatientens personliga kontakt med sjukvården, som bland annat informerar om kommande steg under utredning och behandling samt om stöd patienten kan få.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida