Vårdförbundspriset

Mer forskning när äldreboende blir akademiskt

Mer forskning när äldreboende blir akademiskt
Åke Fredriksson, boende på Trädgårdarna, deltar redan i två studier. Här är han med sjuksköterskan Daniel Segerdahl. Foto: Kicki Nilsson

Idéer till nya studier ska komma från golvet och det ska bli lättare att jobba evidensbaserat. Trädgårdarna i Örebro har blivit ett akademiskt äldreboende. Sjuksköterskan Daniel Segerdahl är sugen på att forska så småningom.

Daniel Segerdahl har arbetat som sjuksköterska i över tio år. Nu har det börjat rycka i utvecklingsnerven. Därför hoppade han direkt på att ingå i arbetsgruppen när Trädgårdarna blev ett akademiskt vård- och omsorgsboende.

Äldreboendet i Örebro — som är nominerat till årets Vårdförbundspris — är ett av de första i landet som tar steget närmare universitetet. Forskare knyts till boendet och målet är att ha sjuksköterskor, eller annan högskoleutbildad personal, som samtidigt forskar.

Studier ska genomföras på boendet efter idéer från vårdpersonalen. Evidensbaserade arbetssätt ska bli mer självklara, som på sjukhus.

— På sjukhus är det av tradition alltid nära till forskning. Min erfarenhet är att många sjuksköterskor i kommunal vård också skulle vara intresserade av att forska, men möjligheterna har tidigare varit noll. Nu får vi en stark koppling mellan vetenskap och praktik, säger Daniel Segerdahl.

Nya pedagogiska arbetssätt

En annan del i att vara ett akademiskt vård- och omsorgsboende är att det ska bli en mer profilerad lärandemiljö. Personalen ska få tillgång till ny forskning och föreläsningar, och för studenterna ska nya pedagogiska arbetssätt användas.

Alla sjuksköterskor har gått handledarkurs och planen är att införa ”peer learning”, en modell där två studenter samarbetar och reflekterar. I höst tar boendet emot sex sjuksköterskestudenter som kommit olika långt i utbildningen.

Linda Carlsson är sjuksköterska i botten och enhetschef på Trädgårdarna. Hon har varit en av de drivande i det treåriga projektet.

— Det finns mycket evidens inom äldreomsorg, men däremot är det svårt att föra in den på lokala boenden. Det får vi kraft till nu. Forskarna får hjälp av oss och vi av dem. De har en helt annan koll på aktuell forskning, och vi har möjligheten att arbeta utifrån den i vår verksamhet, säger hon.

Går tipspromenad

Hon ser också att de lättare kommer att kunna utvärdera satsningar på äldreboendet.

Åke Fredriksson går just en tipspromenad i vinterträdgården där solen gassar genom takfönstren. Den stora rosa bougainvillean och fikonträden för tankarna till Medelhavet. Tipspromenadens sista fråga visar en bild på en fågel.

— Priset är inte så stort, så jag vågar chansa, jag kryssar för nymfparakit, skojar han.

Åke Fredriksson trivs bra på boendet och kommer inte på något personalen kan göra bättre. Däremot har han andra önskningar, som att kunna komma iväg till sommarstugan vid Hjälmaren, där han i alla år har fiskat kräftor. Men rullatorn har gjort hans utflykter begränsade och numera sköter frun kräftfisket.

Han är öppen för forskning och deltar redan i två pågående studier, en kring diabetes, aktivitet och kost, som kommunens dietist håller i, och en om målsättning för sin egen vård och upplevelse av meningsfullhet och hälsa.

Personer i livets slut

Omvårdnadsprofessor Karin Blomberg är ansvarig för satsningen på det akademiska vård- och omsorgsboendet från Örebro universitets sida. En doktorand har just påbörjat en studie om värdighetsbevarande vård för personer i livets slut. Sjuksköterskorna ska börja med ett nytt arbetssätt där de med hjälp av ett instrument, ett frågeformulär, identifierar besvär som påverkar patientens värdighet. Sedan kommer de tillsammans överens om åtgärder.

Därför kommer sjuksköterskorna på Trädgårdarna att gå en halvdagskurs och lära sig modellen som är testad i Skottland.

— Den studien var inplanerad redan innan det blev klart med vår nya samverkan. Men den är ett exempel på det ömsesidiga utbytet vi får. Vårdverksamheten får utbyte av forskningen, lär sig mer, går kurser och är delaktig i utvecklingsarbetet, säger Karin Blomberg.

Det håller sjuksköterskan Daniel Segerdahl med om. Han kan tänka sig att forska i framtiden. Men det som står högst upp på önskelistan är en specialistutbildning i vård av äldre.

— Jag hoppas att satsningen på mer forskning och evidens här också kan leda till bättre villkor för oss som vill vidareutbilda oss till specialistsjuksköterskor. Nu får vi delar av tiden med lön, men jag som är småbarnsförälder behöver kunna gå ned till halvtid för att studera på halvtid. Annars får jag inte ihop det helt enkelt.

Vision att ha en doktorand

Det håller även enhetschefen Linda Carlsson tummarna för. Hennes vision är att en sjuksköterska på Trädgårdarna så småningom har en halvtidstjänst som doktorand. Första steget ditåt är att läsa en master i omvårdnad.

— Det känns lyxigt att vi kommer ha tillgång till forskning, och även utvärdering. Vi vet till exempel att hundra procent av våra äldre känner sig trygga här. Det är ju fantastiskt, och vi har våra aningar om vad vi gör rätt, men nu skulle vi kunna undersöka det, säger hon.

Det här är akademiskt äldreboende

  • Forskningsidéer direkt från golvet.
  • Universitetets forskare gör studier på plats.
  • Forskare förmedlar aktuell forskning till personalen.
  • Nya pedagogiska arbetssätt med studenter.
  • Samarbete mellan två boenden, universitetet och Region Örebro.

Nominerat till vårdpris

  • Trädgårdarna är en av slutkandidaterna till Vårdförbundspriset. I motiveringen står bland annat att nytänkande och personcentrerad vård genomsyrar all verksamhet på Trädgårdarna, att personalomsättningen är låg, ekonomin i balans och att boendet får fantastiska omdömen av hyresgästerna i Socialstyrelsens riksundersökning från 2018.

  • De två övriga slutkandidaterna är sjuksköterskorna Maria Johansson, som forskar på effekterna av att använda iva-dagbok, och Charlotte Arenkvist, som arbetar för att få ner antalet tvångsinläggningar av patienter med psykiatriska diagnoser inom hemsjukvården i Eksjö.

  • Vårdförbundspriset är ett av Sveriges största vårdpriser och delas ut på Vårdgalan i Stockholm den 8 november.
  • Priset är 500 000 kronor som delas ut till en eller flera pristagare att dela på.
  • Finansieras av Vårdförbundet och Folksam
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida