Granskning

Nej till nationell reglering av specialistutbildningar

Nej till nationell reglering av specialistutbildningar
Vårdgivare och lärosäten behöver samordna sina insatser för att platserna på specialistutbildningarna för sjuksköterskor ska användas effektivt, menar sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström anser att det behövs ett gemensamt forum så att alla aktörer kan samordna sina insatser för sjuksköterskornas specialistutbildningar. Men han säger nej till en nationell reglering.

 Det räcker inte att öka antalet utbildningsplatser för att råda bot på bristen på specialistsjuksköterskor, visar Vårdfokus granskning.

Vad är sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) beredd att göra?

– Det regeringen kan göra, utöver det som görs via lagstiftning, den statliga budgeten och de statliga myndigheterna, är att samla alla aktörer och inte minst hitta ett ramverk för att samordna allt som görs. Det saknas i dag, svarar Gabriel Wikström.

Han är övertygad om att det behövs ett forum där bland andra vårdgivare tillsammans med högskolor och universitet löpande kan samordna sina insatser.

Efterlyser samordning

Sedan han tillträdde som sjukvårdsminister för ett och ett halvt år sedan har han bjudit in till ”samling för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning” där Vårdförbundet tillsammans med andra fackförbund, professionsorganisationer, Sveriges kommuner och landsting samt företrädare för privata vårdgivare och de mest berörda myndigheterna träffats. Nya möten är på gång i vår.

– En av de saker som kommit upp är just behovet av samverkan mellan vårdgivare och lärosäten. Jag tror att vi behöver hitta bättre former för det – och på det möte vi hade med ett flertal lärosäten inbjudna var alla överens om detta, säger Gabriel Wikström.

Vill inte ha nationell modell

En nationell reglering av specialistutbildningen för sjuksköterskor, enligt den modell läkarna har, säger Gabriel Wikström nej till.

– Det är viktigt att det lönar sig med vidareutbildning, men de exakta formerna för det tror jag behöver avgöras i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare, inte i lag. Däremot kan staten stötta landstingens arbete med detta, som vi gör genom professionsmiljarden.

Den så kallade professionsmiljarden innebär extra pengar till landsting och regioner för att höja kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida