Infektion

Nu ökar fallen av kikhosta

Nu ökar fallen av kikhosta
Sjukhusvistelse och komplikationer vid kikhosta är vanligast hos de allra yngsta som ännu inte fått något vaccin. Arkivbild: Getty Images

Hösten har de senaste åren inneburit högsäsong för kikhosta. Under augusti smittades 90 personer och 12 av dem var spädbarn, rapporterar Folkhälsomyndigheten. 

7 september 2018

Det totala antalet fall av kikhosta hos spädbarn har inte ökat under de senaste tre åren, men att fler smittas under hösten är en trend som verkar kvarstå, enligt Folkhälsomyndigheten.

Saknar skydd

Kikhosta ger långvarig och intensiv hosta och kan för små barn under ett år vara en mycket allvarlig sjukdom. 

– Det är viktigt att dessa små barn får behandling snabbt, och att gravida kvinnor med hosta provtas och behandlas för kikhosta för att minska risken att barnet smittas efter födseln, säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Håll koll på hostande omgivning

Småbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att de har kikhosta. Därför är det viktigt att uppmärksamma om personer som har nära kontakt med små barn har långvarig hosta. Det gäller även vårdpersonal, till exempel på förlossningen och barnavårdscentraler.

Läs mer: Sjuksköterska på barnmottagning hade kikhosta

Kikhosta

  • Är en ytterst smittsam sjukdom som sprids via droppsmitta.
  • Ger en långdragen och besvärlig luftvägsinfektion som kan vara mycket allvarlig hos små barn, ofta lindrigare hos vuxna
  • Nästan alla barn i Sverige är vaccinerade.
  • Första dosen ges vid 3 månades ålder i Sverige
  • Vaccinet ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men skyddet är relativt kortvarigt jämfört med andra vacciner.
  • Redan den första dosen vaccin ger skydd mot kikhosta och därför är det viktigt att den ges så tidigt som möjligt, från 2,5 månaders ålder. Spädbarn som är yngre än sex månader, ska om de utsatts för smitta, behandlas snabbt med antibiotika även i förebyggande syfte.

Fakta: Folkhälsomyndigheten

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida