Onkologi

Ovanlig men farlig hudcancer allt vanligare i Sverige

Ovanlig men farlig hudcancer allt vanligare i Sverige
Mer än hälften av alla Merkelcellskarcinom är belägna i huvud- och halsregionen vilket talar för att solens UV-strålning är av stor betydelse för att få denna ovanliga men mycket aggressiva form av hudcancer. Under 2012 upptäcktes 47 nya fall.

Antalet svenska fall av den ovanliga men snabbväxande och livshotande hudcancerformen Merkelcellskarcinom har fördubblats på 20 år.

Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin.

De tre viktigaste formerna av hudcancer är malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer. Dessa ökar med fem till sex procent per år i Sverige.

Utöver dessa finns ett stort antal ovanligare former som inte är lika väl studerade. En av dessa är Merkelcellskarcinom, MCC. Dessa hudtumörer är snabbväxande och livshotande vilket gör att en mycket tidig diagnos är avgörande.

En forskargrupp vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har studerat samtliga fall av Merkelcellskarcinom som rapporterats till Socialstyrelsens cancerregister mellan åren 1993 och 2012. Under perioden ökade antalet fall per 100 000 invånare med mer än hundra procent.

Endast tre procent av patienterna hade en känd spridning av cancern till andra organ. Trots det överlevde endast drygt 67 procent av patienterna fem år efter att diagnosen hade ställts.

– Mer än hälften av alla Merkelcellskarcinom var belägna i huvud- och halsregionen vilket talar för att solens UV-strålning är av stor betydelse vid denna diagnos, precis som det är för vanligare former av hudcancer, säger Oscar Zaar, hudläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Fakta

  • Merkelcellskarcinom, MCC, är en ovanlig men aggressiv form av hudcancer.
  • Tidig upptäckt och behandling är viktig.
  • Risken för att symtomen återkommer samt spridning till lymfkörtlar eller organ är relativt hög efter kirurgi och/eller strålbehandling.
  • Det finns en koppling mellan denna hudtumör och ljus hudtyp, solexponering, hög ålder och nedsatt immunförsvar, samt en klar koppling till ett virus som döpts till Merkel cell polyomavirus.
  • MCC börjar ofta med en plötslig tillväxt av en röd, rosa eller rödviolett samt relativt hård upphöjning på eller under huden. Tumören växer snabbt till en knuta. Blödning kan ske i mer avancerade stadier.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida