patientsäkerhet

”Patientsäkerheten är hotad varje dag”

”Patientsäkerheten är hotad varje dag”
Ami Hommel tror inte det räcker med bättre villkor för att underlätta rekrytering och för att höja patientsäkerheten. Det behövs en helt förändrad vårdorganisation.

Det anser Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening. Lösningen enligt henne är mer omvårdnadsperspektiv i ledningen, kontinuitet och rätt kompetens på rätt plats.

24 november 2015

Vårdfokus har tidigare i dag skrivit om att personalbrist och stress allt oftare anges i lex Maria-anmälningar som orsak till vårdskador och andra tillbud. Det är en utveckling som sjukhusledningar länge förnekat men som många andra sett med egna ögon. En av dem är Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

– Man måste nästan vara frisk för att klara sig på sjukhusen. Jag skulle vilja påstå att det är en fara för patientsäkerheten varje dag.

Bättre villkor räcker inte

Hon anser att det egentligen inte finns någon brist på utbildad personal. Men hur ska de sjuksköterskor som slutat lockas tillbaka? Och hur ska patientsäkerheten förbättras? Ami Hommel tror inte det räcker med högre lön och kortare arbetstid.

– Vi behöver en total genomlysning och förändring av organisationen inom svensk hälso- och sjukvård. Det behövs fler sjuksköterskor i ledningsfunktion, och som fortfarande har ett ansvar för omvårdnaden. Vi måste gå från ekonomistyrning till kompetensstyrning, säger Ami Hommel.

Rätt person på rätt plats

En sådan ledning tar ansvar för att det finns tillräckligt med specialistutbildade sjuksköterskor och att alla medarbetare får en kontinuerlig fortbildning, menar hon.

– Betald utbildning är bra, men det behövs fler specialistsjuksköterskor. Och de måste finnas på plats dygnet runt, sju dagar i veckan. I dag har många enbart dagtidstjänster. En grundutbildad sjuksköterska har inte tillräcklig kompetens för att triagera på akutmottagningen. Vi behöver rätt person på rätt plats, säger hon.

Visst måste personal få påverka sitt schema, men Ami Hommel efterlyser mer kontinuitet. Bättre vårdplanering och mer tvärdisciplinärt teamarbete behövs.

Vill se magnetsjukhus

Det hela kan låta som självklarheter, och frågan är hur man når dit. Ami Hommel använder ofta ordet magnetsjukhus. Det är ursprungligen en amerikansk standard med sjuksköterskor på alla ledningsnivåer som startade på 80-talet. Det syftar på sjukhus som har en magnetisk dragningskraft på såväl grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor.

– Vi kan inte översätta modellen rakt av till svenska förhållanden. Men vi kan inspireras, det är en filosofi som präglar hela omvårdnadsarbetet. Det handlar om att våga tänka nytt och låta personalen vara med och fatta beslut, säger Ami Hommel.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida