Flyktinghälsa

Så ska den sexuella hälsan hos kvinnliga migranter bli bättre

Så ska den sexuella hälsan hos kvinnliga migranter bli bättre
Enhetschef Maria Bergström vid RFSU menar att det behövs en större mångfald av ord och bilder när vården ska tala om sexuell- och reproduktiv hälsa med kvinnliga migranter. Foto: Janerik Henriksson/TT Bild

RFSU får 1,8 miljoner i statligt bidrag för att redan i år ta fram nytt material om kvinnliga migranters sexuella- och reproduktiva hälsa. Kunskapen ska sedan omsättas till specialanpassade informationsmaterial.

11 november 2016

Vården har i dag svårare att nå vissa grupper än andra, inte minst när det den gäller den sexuella hälsan. En av dessa grupper är kvinnliga migranter och därför startar Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, nu ett projekt som riktar sig just till dem. Syftet är att bättre kunna möta deras behov av information om till exempel preventivmedel och sexuellt överförbara infektioner.

Orden viktiga

Med hjälp av fokusgrupper med kvinnor från olika länder planerar RFSU att samla på sig så mycket kunskap som möjligt om vilken sexualkunskap de fått med sig från sina hemländer, vilka ord som är lämpliga att använda vid samtal om kön och om vilka bilder som kan vara aktuella att använda.

– Mycket handlar om att göra befintliga texter tillgängliga på fler språk och vi behöver veta hur tillgängliga vi är för de här kvinnorna för att kunna skapa rätt information. Då är det jätteviktigt att vi använder rätt ord så att det träffar rätt hos målgruppen, säger Maria Bergström,chef vid nationella enheten på RFSU.

Film och ljud

Utifrån kunskapen som samlas in kommer RFSU att producera informationsfilmer och ljudfiler som kvinnorna kan se tillsammans med sin vårdpersonal till exempel på mödravården. Organisationen kommer även att ta fram skriftligt material om sexuella- och reproduktiva rättigheter.

– Tanken är också att kunskaperna från projektet och materialet som tas fram kan hjälpa vårdpersonal som möter de här kvinnorna, säger Maria Bergström.

Arbetet startade i måndags och materialet kommer vara klart våren 2017. Projektledare är Magdalena Abrahamsson på RFSU.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida