Kompetens

Samordnar vården vid ortopediska infektioner

Samordnar vården vid ortopediska infektioner
Varje år vårdas patienter med infektioner vid ortopeden i Mölndal cirka 4 500 dygn. Nu samlas kompetensen kring dem på avdelning 230. Foto: Samuel Hedberg/ Sahlgrenska

Nu får patienter med infektioner i proteser och frakturer en egen avdelning vid Mölndals sjukhus. Sjuksköterskan Hanna Pedersen är en av pionjärerna som är med och utvecklar vården.

Avdelningen 230 vid Mölndals sjukhus smygstartade egentligen redan i januari som en renodlad ortopedavdelning och har sedan dess succesivt tagit emot allt fler patienter med olika ortopediska infektioner. I dag har drygt två tredjedelar av de inneliggande patienter någon form av infektion i höft, knä och axelproteser eller i benbrott.

Minska lidande

Det handlar om en grupp patienter som tidigare vårdats på flera olika avdelningar på sjukhuset eller i hemmet och där det har varit besvärligt att samordna vården. Ofta har de svåra infektioner som påverkar hela patientens livssituation och som är kostsamma för sjukvården.

– Gör man på rätt sätt med dessa patienter kan man spara pengar, höja vårdkvaliteten och minska lidandet för patienten samt sänka dödligheten, säger Peter Grant, överläkare och projektledare för avdelning 230.

Avdelningen byggs nu upp som ett ortopediskt infektionscentrum med kompetens från flera områden, bland annat infektion, plastikkirurgi och ortopedi. Här finns ett multidisciplinärt team bestående av sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och kurator.

Vill lära sig mer

En av dem som sökt sig hit är sjuksköterskan Hanna Pedersen. Hon kommer senast från geriatriken på sjukhuset och hörde talas om avdelningen i samband med en placering på ortopeden under sitt kliniska basår på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hanna Pedersen.

– För mig är det väldigt viktigt att hela tiden få lära mig saker och utvecklas, därför sökte jag mig hit. Här satsas det mycket på olika utbildningar för personalen och vår kompetens tas till vara på ett bra sätt.

… och påverka vården

Hanna Pedersen vill vara med och påverka vården och här finns det ingen kultur som sitter i väggarna sedan tidigare, säger hon. På andra avdelningar kan personalen ducka för att testa nya arbetssätt med kommentaren ”så här vi alltid gjort”. På avdelning 230 är väggarna rena och de som sökt sig hit är inställda på att pröva nya arbetssätt.

Avdelning 230 är en av fem vårdavdelningar inom Sahlgrenska universitetssjukhuset som ingår i en arbetsmiljösatsning med mål att skapa bättre arbetsplatser på sjukhuset. Vårdfokus har tidigare berättat om satsningen som kallas Fokus resursteam och är ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Chalmers.  Tanken är att resursteamet ska stödja avdelningarna att hitta förbättringsmöjligheter i verksamheten.

Schemalagt förbättringsarbete

Det innebär bland annat att Hanna Pedersen och en undersköterska på avdelningen viker varannan torsdag för utvecklingsarbete.

– Det känns jättespännande och vi har fått fria händer med att bygga upp arbetet. Bland annat håller vi på att se över möjligheten att starta ett mobilt team som kan hjälpa patienter med antibiotikadropp i hemmet när de har längre behandlingsperioder.

Ett mobilt team skulle möjliggöra för patienter som annars är ganska friska att snabbare kunna återgå till vardagen.

– Det är värdefullt att inte sjukdomen tar över hela personen.Vi försöker vara så öppna det går med att hitta lösningar utifrån patienternas önskemål och behov, säger Hanna Pedersen.

Värnar om gamla

Med sin bakgrund inom geriatriken brinner hon lite extra för de äldre patienterna som kommer till avdelningen.

– Jag älskar att arbeta med äldre personer och det är så mycket jag kan göra som sjuksköterska för att de ska få det lite bättre. Många är ensamma och att ta sig lite extra tid för att prata tjänar man så mycket på.

Nu hoppas Hanna Pedersen kunna utveckla arbetssätt som kan främja vården för äldre med ortopediska infektioner. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida