Vårdförbundspriset 2016

Sår läker bäst i samarbete med patienten

Sår läker bäst i samarbete med patienten
Linda Jerivdal. Foto: Privat

Det behövs mer än ett bra förband för att läka ett sår. Kontinuitet, delaktighet och rätt diagnos är lika viktigt. Det menar distriktssköterskan Linda Jervidal som i november kan få Vårdförbundspriset för sitt outtröttliga arbete med svårläkta sår.

12 oktober 2016

När Linda Jervidal beskriver sina arbetsuppgifter är det lätt att förstå att det är ett tacksamt jobb. Personer som kan ha gått under flera år med smärtsamma, vätskande och kanske illaluktande sår får plötsligt rätt behandling och såren börjar läka. De får mindre smärta, social isolering bryts och livskvaliteten ökar.

Sårdiagnosen är grunden

Ända sedan hon blev färdig distriktssköterska för nio år sedan har Linda Jervidal varit specialintresserad av sårbehandling. Numera arbetar hon med sår, bland annat som sårsjuksköterska i kommuner, slutenvård och primärvård i Region Jämtland Härjedalen och för kvalitetsregistret Rikssår. Hon är sårkonsult för hela länet, håller i utbildningar, deltar i upphandlingar och stöttar uppbyggnad av sårmottagningar på hälsocentraler.

– Generellt har det saknats kunskap om hur viktigt det är att få en diagnos på såret. Det är avgörande för att få rätt behandling. Jag har stött på diagnosen kroniskt hudsår och bensår UNS (utan särskild orsak, reds anmärkning) många gånger, men det är ingen sårdiagnos. Alla sår har en bakomliggande sjukdom eller orsak till att de uppkommit och chansen att läka såret ökar betydligt om patienten får rätt diagnos, säger hon.

Med rätt diagnos ökar också patientens delaktighet i vården. Hen får möjlighet att förstå varför såret uppkommit och om det går att förebygga att det händer igen. Om det beror på en cirkulationsrubbning, en oupptäckt diabetes eller annan sjukdom kan patienten behöva behandling för det. Genom att involvera patienten i sårbehandlingen ökar också förståelsen för varför kompression och avlastning många gånger är centralt. Det kan också öka motivationen till att ändra levnadsvanor som till exempel rökstopp.

Kontinutiet och kompetens

Förutom patientens medverkan är personalens kompetens avgörande för sårläkningen. Dessutom bör såret läggas om av samma personer så långt det är möjligt.

Att Linda Jervidals specialområde blev just sårbehandling är egentligen mest en slump. Under utbildningen till distriktssköterska gjorde hon en praktik på en vårdcentral i Eskilstuna. Där fanns en särskild sårmottagning som bemannades av en mycket engagerad och kompetent undersköterska. Efter avslutad utbildning valde hon att bli kvar på den aktuella vårdcentralen och fortsatte att fördjupa sig inom sårbehandling.

För åtta år sedan bröt hon upp och flyttade hem till Jämtland igen, men engagemanget för de svårläkta såren behöll hon. Här fick hon möjlighet att bygga upp en egen sårmottagning på sin arbetsplats. Sin spetskompetens har Linda slipat genom att hospitera på flera ställen, bland annat vid Sårcentrum i Blekinge. Hon har gått många kortare kurser i sårvård och har sitt engagemang i kvalitetsregistret Rikssår. Genom Rikssår har hon kommit i kontakt med flera kompetenta kolleger runt om i landet som hon kan rådfråga vid behov. Men framför allt har hon byggt sin gedigna kompetens på att träffa många personer med svårläkta sår.

–För att bli riktigt bra på något måste man göra det ofta, säger hon.

Vårdförbundspriset 2016

Fyra kandidater är nominerade till årets Vårdförbundspris:

  • Prissumman är en halv miljon kronor.
  • Det gemensamma temat för samtliga nominerade är ett personcentrerat förhållningssätt.
  • Priset delas ut på Vårdgalan i Stockholm den 9 november.
  • I år har juryn även två bubblare som arbetar med personcentrerad vård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida