Sjuksköterska arbetade utan legitimation i tjugo år

Sjuksköterska arbetade utan legitimation i tjugo år
Sjuksköterskebristen i Sverige öppnar för rekrytering från utlandet. Men legitimationen hemifrån gäller inte automatiskt i Sverige.

Socialstyrelsen kritiserar vårdgivarnas bristande kontroll innan anställning.

Det var i maj i år som Socialstyrelsen fick ta emot en ovanlig ansökan om sjuksköterskelegitimation. Det visade sig nämligen att den sökande hade jobbat i Sverige i närmare tjugo år, med en sjuksköterskelegitimation från ett nordiskt grannland.

Dessa är inte giltiga i Sverige per automatik, en ansökan måste göras hos Socialstyrelsen som bedömer om personen uppfyller kraven för att få legitimation i Sverige. I dagsläget är handläggningstiden omkring tre månader.

Får hård kritik

I det aktuella fallet hade sjuksköterskan jobbat på olika platser i västra Sverige. Socialstyrelsen ser mycket allvarligt på att arbetsgivarna har anställt en person som sjuksköterska utan att kontrollera behörigheten.

Socialstyrelsen påminner i sin skrivelse om att en legitimationskontroll enkelt kan göras genom att kontakta Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP.

Socialstyrelsen har skickat en kopia av ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida