utredda fall

Sjuksköterska får prövotid för oskicklighet

Elva patienter fick fel dos eller inget läkemedel alls. Ivo befarar att sjuksköterskans oskicklighet är en fara för patientsäkerheten och vill ge henne en treårig prövotid.

Det är sjuksköterskans arbetsgivare som anmälde henne till Ivo för bristande kompetens kring läkemedelshantering, dokumentation och patienters behov av omvårdnadsåtgärder.

22 avvikelser

Sjuksköterskan var anställd i kommunen under ett halvår. Sammanlagt rapporterades 22 avvikelser under 28 dagar där läkemedel var inblandat. I elva fall fick patienten fel dos eller inget läkemedel alls. I fyra av avvikelserna fick inte patienterna rätt medicin i upp till två dygn.

Inspektionen för vård och omsorg har också fått in yttranden från en annan vårdgivare där sjuksköterskan varit anställd. Bristande kunskaper, svårigheter att arbeta självständigt, svårt att klara av medicintekniska uppgifter och svårigheter med läkemedelsberäkning och bedömningar är något av det som kommit fram.

Mycket ovanligt beslut

I sitt beslut konstaterar Ivo att sjuksköterskan har visat uppenbara kompetens- och omdömesbrister och varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke. En oskicklighet som utan tvivel befaras få betydelse för patientsäkerheten.

Ivo begär nu att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beslutar om en treårig prövotidsplan för sjuksköterskan. Hon har inte arbetat som sjuksköterska sedan hon blev avstängd från sitt arbete.

Att en sjuksköterska anmäls till HSAN för oskicklighet är mycket ovanligt, som Vårdfokus berättat om tidigare. Under åren 2011-2014 hände det bara en enda gång.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-32156/2015-26

Prövotid

Ivo utreder enskilda yrkesutövare med utgångspunkt i patientsäkerheten och de risker som kan finnas i den enskildes utövande av yrket. Skälen till granskningen kan vara oskicklighet, olämplighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.

Om det finns skäl för prövotid eller återkallelse av legitimation anmäler Ivo ärendet till HSAN.

Ivo följer upp den prövotid som HSAN beslutar om och kontrollerar att personen följer prövotidsplanen.

Den som inte följer prövotidsplanen kan få sin legitimation indragen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida