Karriär

Sjuksköterskor i ledningen ökar engagemanget

Sjuksköterskor i ledningen ökar engagemanget
Nancy Marco Palenzuela, ledningssjuksköterska för epilepsisektionen på neurologen i Linköping. Foto: Privat.

Med nästan en tredjedel sjuksköterskor i ledningsgruppen blir arbetsglädjen större och väntelistorna kortare. ”Man känner att man är med och påverkar,” säger Nancy Marco Palenzuela, ledningssjuksköterska för epilepsisektionen på neurologen i Linköping.

2 september 2020

Neurologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus är indelad i sex övergripande sektioner – förutom epilepsi till exempel stroke och neuromuskulära sjukdomar. Varje sektion leds av en överläkare och en ledningssjuksköterska, med ansvar för medicin respektive omvårdnad. Sedan årsskiftet sitter också ledningssjuksköterskorna i ledningsgruppen.

— Jag ville ha den här rollen för att kunna lyfta omvårdnaden. I ledningsgruppen kan vi säga vad vi tycker saknas, säger Nancy Marco Palenzuela.

Omvårdnadsansvaret består i att utforma riktlinjer för arbetet, bland annat genom pm. Ledningssjuksköterskorna möts också sinsemellan för att diskutera och hjälpa varandra att få igång olika projekt, berättar Nancy Marco Palenzuela.

Stärka omvårdnadens ställning

Fokuset på ett större ansvar för sjuksköterskor har funnits en längre tid på kliniken och formen för det har vuxit fram successivt. Patrick Vigren, verksamhetschef, berättar att man både vill stärka omvårdnadens ställning och få till en balans mellan chefernas resursansvar och läkarnas och sjuksköterskornas professionella inflytande. Han har hört om liknande initiativ på andra ställen, men inte i samma organiserade form.

Patrick Vigren, verksamhetschef neurologiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus. Foto: Privat.

— Jag tror arbetssättet uppstått här eftersom neurologi är så omvårdnadsintensivt. En läkare kan slå fast att rörelseförmågan ska vara si eller så många procent för att patienten ska vara aktuell för en pumpmedicin, men sjuksköterskan har kunskap om  personens sociala situation och om det är möjligt att leva med den här behandlingen, säger han.

Modell för framtiden

Tack vare den nya strukturen består ledningsgruppen nu till nästan en tredjedel av sjuksköterskor.

— De brukar ju annars representeras av vårdenhetschefer, men det här arbetssättet har ökat engagemanget jättemycket. Vi når också ut till hela personalstyrkan på ett mycket bättre sätt med ledningsbesluten, säger Pernilla Nordenryd, vårdenhetschef för en av klinikens tre avdelningar.

Pernilla Nordenryd, vårdenhetschef för en avdelning på neurologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus. Foto: Privat.

Andra effekter är bland annat kortare väntelistor. Rollen som ledningssjuksköterska har också inneburit ett nytt karriärsteg, med ett lönetillägg. Att behålla sjuksköterskor och deras kompetens är erkänt svårt för de flesta arbetsplatser.

Patrick Vigren säger att strukturen man jobbar efter fortfarande är ny och att man ännu inte fullt ut sett resultaten.

— Men visar det sig bli framgångsrikt så tror jag vi kan ha hittat en bra modell för hur vård kan bedrivas på många ställen i framtiden.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida