Sjuksköterskor kan få ta över läkaruppgifter

Sjuksköterskor kan få ta över läkaruppgifter
En arbetsuppgift för sjuksköterskor, undrar region Skåne som tillsätter en beredning för att förenkla i vården. Arkivbild: Colourbox

Vårdförbundet skeptiskt till skånskt förslag om att förenkla i vården.

24 februari 2014

Ta bort leverfläckar och behandla infektioner är arbetsuppgifter som sjuksköterskor kan komma att ta över från läkarna framöver. Syftet är att ge läkarna mer tid till svårare diagnoser.

Det är ett exempel på förändring som Region Skåne ska se över i den förenklingskommission som tillsatts.

– Vi vågar ifrågasätta gamla rutiner. Samhället förändras och då måste läkares och sjuksköterskors arbetsuppgifter också förändras, säger Gilbert Tribo (FP), regionråd och ordförande i kommissionen som kallas beredningen för minskad byråkrati.

Läkarperspektiv

Men Vårdförundet i Skåne undrar vem som ska ta över sjuksköterskornas arbete när de underlättar för läkarna.

– Det blir ett läkarperspektiv när det beskrivs som att sjuksköterskor kan ta över läkaruppgifter som är enkla. Sjuksköterskorna har en egen profession och kompetens och kan sköta dessa arbetsuppgifter, det är upp till arbetsgivaren att avgöra. Men då måste sjuksköterskorna kunna släppa andra arbetsuppgifter, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning.

Han tycker det är lovvärt att regionen vill frigöra tid för personalen till patienterna.

– Men förenklingen görs bäst med ett bättre teamarbete.

Rensa i byråkratin

Förenklingskommissionen ska också undersöka hur journaler skrivs och hur it-systemen fungerar. Målet är att ta bort så mycket krångel och byråkrati som möjligt, för att frigöra mer patienttid.

En administrativ arbetsuppgift som tidigare kritiserats av Riksrevisionen för att vara krävande är kvalitetsregistren. Då försvarade  Vårdförbundet registren, som används för att höja kvaliteten i vården.

– Vi har ett starkt behov av att kunna mäta att de insatser som vi gör i vården skapar värde, inte bara följa de ekonomiska resultaten. Istället för att kasta ut dem behöver vi få bättre system,  sa Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrateg på Vårdförbundet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida