coronaviruset

Sjuksköterskor löper stor risk att drabbas av covid-19

Sjuksköterskor löper stor risk att drabbas av covid-19
Även om den nya studien inte kan fastställa om sjuksköterskorna smittats på jobbet eller i samhället hade majoriteten haft nära vårdkonakt med patienter. Arkivbild: Mostphotos

Bland sjukvårdspersonal i USA var sjuksköterskor den yrkesgrupp som löpte störst risk att drabbas av covid-19 i pandemins tidiga skede. Det visar en ny analys av sjukhuspatienter gjord av USA:s nationella folkhälsomyndighet.

5 november 2020

Studien från Centers for Disease Control and Prevention, CDC, släpptes i måndags och omfattar 6 760 sjukhusvistelser i 13 delstater, inklusive Kalifornien, New York, Ohio och Tennessee.

Den visar att cirka sex procent av alla vuxna som sjuhusvårdades under perioden mars till slutet av maj var vårdpersonal, varav 29 procent sjuksköterskor. En fjärdedel av den vårdpersonal som fick vård lades in på intensivvårdsavdelning, 16 procent behövde respiratorvård, och fyra procent dog under sin sjukhusvistelse.

Forskarna hänvisar till liknande resultat från Kina, där det visat sig att sjuksköterskor står för den största mängden covidfall bland sjukvårdspersonal.

Läs också: Allt fler anmäler covid som arbetsskada

Dödsfall pekar på ojämlikhet

I början av juni rapporterade Vårdfokus att internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, uppskattade att mellan 230 000 och 450 000 sjukvårdsarbetare hade insjuknat i covid-19, och mer än 600 sjuksköterskor hade dött. Sedan dess har antalet fall troligen ökat kraftigt, men ingen vet med säkerhet. ICN har krävt att alla världens länder börjar samla in statistik över drabbad sjukvårdspersonal till en gemensam databas.

Den amerikanska fackförbundet National Nurses United, NNU, som organiserar mer än 150 000 medlemmar, rapporterade nyligen att minst 213 amerikanska sjuksköterskor hade dött av covid-19 eller följdkomplikationer fram till mitten av september. Av dessa avlidna var 58 procent färgade, vilket är uppseendeväckande med tanke på att 76 procent av den amerikanska sjuksköterskekåren är vit.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Långvarig patientkontakt ökar risk

Även om CDC i den nya studien inte kan fastställa om sjukvårdspersonalen smittades på jobbet eller i samhället hade majoriteten haft nära vårdkontakt med patienter. Studiens författare understryker att sjuksköterskor i frontlinjen utsätts för en potentiell risk ”på grund av deras frekventa och nära patientkontakt, vilket leder till utökad kumulativ exponeringstid.”

Läs också: Smittan spreds till sjuksköterskorna: ”Det känns otäckt”

Precis som i Sverige har vårdpersonal i USA klagat på brist på personlig skyddsutrustning. Under en period förbättrades läget, men när smittspridningen slår nya rekord på många håll rapporterades återigen om brist på skyddsmaterial.

Bland den sjukvårdspersonal som ingick i studien var medelåldern 49 år, nio av tio hade åtminstone en underliggande sjukdom, varav övervikt var den vanligaste (72.5 procent).

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida