Södersjukhuset rekryterar sjuksköterskor med trevlighetstest

Södersjukhuset rekryterar sjuksköterskor med trevlighetstest
Södersjukhusets webbtest är ett led i deras kampanj att rekrytera fler sjuksköterskor. Bild: SÖS

Sjukhusets rekryteringskampanj med stickgrafitti och trevlighetstest gör anställda upprörda. "Det känns som ett hån".

– Jag känner mig arg, besviken och kränkt över att Södersjukhusets ledning inte ser oss sjuksköterskor på ett professionellt sätt utan väljer att lyfta fram sådana här saker, säger Jane Stegring, anställd på SÖS och ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse.

Vissla och bjuda på hembakt

Trevlighetstestet är en del av Södersjukhusets pågående kampanj för att rekrytera sjuksköterskor. Det går ut på att testa hur trevlig man är med hjälp av frågor som:

  • Du bjuder gärna en arbetskamrat på lunch.
  • Du bjuder gärna dina arbetskamrater på hembakt till fikat någon gång ibland.
  • Du visslar gärna på gamla svängiga schlagers i korridorerna.
  • Du tar med dig dina utlästa veckotidningar (även de du skäms för) och lägger i väntrummet.

Oavsett hur man svarar så blir resultatet detsamma: Du borde börja jobba på Södersjukhuset, antingen för att du är så trevlig eller för att du skulle bli trevligare om du jobbade där med trevliga arbetskamrater.

För stort glapp till verkligheten

Jane Stegring har haft kontakt med sjuksköterskor och barnmorskor på SÖS som upplever trevlighetstestet som ett hån, som tycker det är pinsamt, som är ledsna, besvikna och uppgivna.

– Det har väckt väldigt starka reaktioner.

Men är det inte bara ett sätt att sticka ut och försöka visa ”söderandan”?

– Jag förstår att det här är ett sätt för sjukhuset att synas och marknadsföra sig, men när de ger den här bilden av att det är avslappnat, trevligt och varmt att jobba på Södersjukhuset när personalen i själva verket går hem och gråter efter slitiga arbetsdagar och knappt kan hålla näsan ovanför vattenytan, det blir bara till ett hån.

I de diskussioner som Jane Stegring haft med kolleger på sjukhuset framkommer tydliga önskemål om att arbetsplatsen i stället ska marknadsföra sig genom att erbjuda bra villkor, god arbetsmiljö, professionalitet, patientsäkerhet och goda möjligheter till egen utveckling.

– Södersjukhuset borde satsa på långsiktiga, personalförbättrande åtgärder för att bli ett magnetsjukhus. Det skulle locka betydligt fler att arbeta där än stickning och allmän trevlighet.

SÖS tillbakavisar kritiken

Hanna Ahonen, kommunikationschef på Södersjukhuset, har svårt att förstå kritiken mot trevlighetstestet och de stickade föremålen och ser inte heller någon koppling mellan stickning och könstillhörighet, utan menar att stickning varit en könsneutral trend i flera år, ungefär som surdegsbakning.

– Kampanjen symboliserar SÖS som arbetsplats, alla yrkeskategorier inräknade. Det är inte på något sätt kopplat till sjuksköterskeyrket även om vi just nu vänder oss till sjuksköterskestudenter. Symboliken handlar inte heller om själva stickningen som företeelse utan om att vi vill signalera att vi som arbetsgivare värderar frågor som trivsel och gott arbetsklimat högt.

Vårdfokus tog bort annons

En annons för trevlighetstestet har också funnits på Vårdfokus hemsida, men på förmiddagen beslutade chefredaktören Irene Wanland att ta bort den.

– Vårdfokus har annonser som vänder sig till professionella yrkesutövare och jag anser inte att denna annons uppfyller de kriterierna, säger Irene Wanland.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida