Plötslig spädbarnsdöd

Sova i egen säng kan rädda fler

Sova i egen säng kan rädda fler
Plötslig spädbarnsdöd har minskat kraftigt. Men det finns fortfarande faktorer som kan rädda fler. Att sova i egen säng är en av dessa. Foto: Mostphotos

De förebyggande råden har minskat antalet fall av plötslig spädbarnsdöd kraftigt. En ny avhandling lyfter fram vikten av att barnet sover själv de första månaderna.

8 februari 2016

Utöver att sova på rygg bör spädbarn under de första månaderna sova i egen säng för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Det visar resultaten i en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

De nuvarande råden från Socialstyrelsen är från 2014 och där finns rådet att barnet ska sova i egen säng med.

I föräldrarnas sovrum

– Det finns potential att rädda ytterligare liv om ännu färre barn sover på mage eller läggs på sidan, om antalet mödrar som röker under graviditeten minskar och om spädbarn under de tre första månaderna sover i egen säng i föräldrarnas sovrum, säger Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare som studerat olika faktorer kring plötslig spädbarnsdöd.

I början på 1990-talet gav Socialstyrelsen ut råd till nyblivna föräldrar för att få ner antalet dödsfall. Råden slog fast att barn sover säkrast på rygg, att rökning under graviditeten är en riskfaktor, att barnen inte ska bli för varma, att de bör kunna röra sig fritt och att amning ger ett visst skydd.

Tjugo dödsfall årligen

De råden ledde till en kraftig minskning av dödsfall, från över hundra barn årligen till cirka tjugo dödsfall per år de senaste åren.

När dödsfallen minskat förändras också vilka risker som har fått större betydelse. I den nya studien framkommer att om barnet sover tillsammans med sina föräldrar kan det utgöra en risk. En delstudie undersökte sovvanorna. Vart femte barn sov med föräldrarna vid sex månaders ålder och det var vanligare om barnet ammades, hade svårigheter att somna och vaknade ofta, liksom om modern var ensamstående. Om barnet använde napp var det mindre vanligt.

Råd följs relativt väl

Avhandlingen visar att de nuvarande råden följs relativt väl och att bara vart 20:e spädbarn läggs på mage under sömn. Det var vanligare om modern var arbetslös, rökte under graviditeten, barnet var irritabelt, delade rum med syskon eller inte använde napp.

– Den kunskapen ger BVC möjlighet till mer riktad information.

Studien visade också att risken för plötslig spädbarnsdöd var större om föräldrarna inte bodde ihop, om mamman var ung, fött många barn samt om barnet var för tidigt fött.

 

Socialstyrelsens nuvarande råd

  • Låt spädbarnet sova på rygg
  • Avstå från nikotin
  • Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig
  • Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng
  • Amma om det är möjligt
  • Napp kan användas när spädbarnet ska sova

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida