Bemanning

Stor oro bland barnmorskor för ändrad förlossningsvård

Stor oro bland barnmorskor för ändrad förlossningsvård
Barnmorskor på Sahlgrenska befarar massuppsägningar om omorganisationen av förlossningsvården drivs igenom på det sätt ledningen har bestämt. Foto: Getty Images

Kejsarsnitt för sig, igångsättningar för sig och BB för sig. Omorganisationen vid Östra sjukhuset vid Sahlgrenska ska vara klar till årsskiftet och väcker stor oro hos barnmorskor som befarar massuppsägningar.

17 oktober 2019

Redan i juni skrev Vårdfokus om Sahlgrenskas planer att delvis ersätta barnmorskor med sjuksköterskor på BB. Andra delar av förändringen är att samla alla kejsarsnitt respektive igångsättningar till egna avdelningar. 

Barnmorskorna är rädda för bland annat försämrad eftervård, platsbrist, tidig hemgång även för förstföderskor och en ännu tuffare arbetsmiljö.

– Vi har inte fått tillräckligt med information och fick nyligen veta att omorganisationen ska vara klar till årsskiftet – utan att det gjorts någon risk- och konsekvensanalys. Många erfarna barnmorskor har lämnat sjukhuset och fler hotar att säga upp sig, säger barnmorskan Samira Osman.

Läs också: Barnmorskor oroliga för att ersättas med sjuksköterskor

Upprop mot förändringen

Samira Osman står bakom ett upprop mot organisationsförändringarna som skrivits under av nästan 130 av de cirka 250 anställda barnmorskorna vid Östras tre förlossningsavdelningar. Men uppropet har inte tagits på allvar, menar Samira Oman.

– Vi har fått nog av att sjukhusledningen rycker på axlarna. De väljer att inte ta hänsyn till forskning som visar att många barnmorskor på avdelningen minskar komplikationer under och efter förlossningar.

Samira Osmans upprop har skrivits under av drygt hälften av barnmorskorna på Östra.

Ett drygt tjugotal barnmorskor har sagt upp sig från Östra det senaste året, varav många erfarna, som Vårdfokus berättat.

Nu väntas också ett beslut om att tidigarelägga igångsättningar till vecka 41 med anledning av en ännu opublicerad studie, som Vårdfokus skrivit om. Det innebär behov av fler sängar.

– Det är tio timmars väntetid på BB redan nu. Det tror man att man ska lösa med tidig hemgång – även för förstföderskor. Men hur blir det då med upptäckt av eventuella komplikationer och hjälp med amningen? säger Samira Osman.

Läs också: Tidigare igångsättning sätter vården på prov

Inte rätt kompetens

I somras uttryckte Carina Deréus, barnmorska och förtroendevald för Vårdförbundet på arbetsplatsen, missnöje med planerna på omorganisationen och att delvis ersätta barnmorskor med sjuksköterskor. Hon är inte lugnare nu.

– Nej, vi ser med oro på vad som händer och vad det kommer att göra med barnmorskornas arbetsbelastning och patienternas säkerhet. Sjuksköterskorna har inte vår kompetens om till exempel bristningar, amning och infektioner efter förlossning, säger Carina Deréus.

Carina Deréus, barnmorska och förtroendevald för Vårdförbundet.

Hon poängterar att regionen har fått av de statliga förlossningsmiljarderna.

– Vårdförbundet har tolkat det som att det bland annat är för satsningar på fler barnmorskor. Vad hände med det, undrar hon.  

Läs också: Här får alla tid att växa in i yrket

Vårdförbundet har försökt gå vägen via samverkan men eftersom det, enligt henne, inte har fungerat som det ska, arbetar förbundet nu med en skrivelse till ledningen.

”Liten grupp”

Nils Crona, verksamhetschef för förlossningsvården vid Sahlgrenska, avfärdar att det skulle finnas någon utbredd oro bland barnmorskorna inför organisationsförändringen

– Det är en liten grupp som protesterar, den stora majoriteten på förlossningen känner sig trygg och välinformerad. Det är alltid så här när man omorganiserar, säger han.

I dag roterar barnmorskorna mellan den förlossningsavdelning och det BB de tillhör. I den nya organisationen samlas BB ihop till en stor avdelning där barnmorska, sjuksköterska och undersköterska ska jobba tillsammans i fasta team.

– Med fast personal på BB jobbar man bättre i sitt team och eftervården blir bättre. Barnmorskor får gärna rotera till BB från förlossningen, men då i längre perioder så kontinuiteten säkras. Vi har inte haft sjuksköterskor på BB tidigare men har tittat bland annat på Skövde där man har bra resultat, säger Nils Crona.

Han är inte orolig för konsekvenser som fler oupptäckta bristningar eller amningsproblem.

Vad skulle du vilja säga till dem som är oroliga för omorganisationen?

– Jag hoppas de vill delta konstruktivt i de arbetsgrupper vi har i gång. Där finns möjlighet att påverka i viss mån och att ställa frågor till chefen.

”Lyssnar inte”

De dialogmöten som personalen nu bjuds in till handlar om detaljer, enligt Carina Deréus, och det blir svårt för ledningen att få medarbetarna med sig när de inte fått vara med från början. Ledningen ”serverar förslag” där de talar om hur det ska vara, utan att lyssna på de anställda, menar hon.

– Hade vi fått vara delaktiga på ett tidigt stadium för att bolla idéer hade vi kunnat komma med bra förslag på bra sätt att arbeta, till exempel om hur man gör när det blir fler kejsarsnitt om igångsättningarna blir fler. Vi förstår ju att det måste göras förändringar men är trötta på omorganisationer som aldrig utvärderas. Till slut orkar man inte förändra, säger hon.

Alla förlossningar hänvisas till Östra

  • I Göteborg hänvisas alla kvinnor som ska föda till Östra sjukhuset, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. I april 2017 stängdes förlossningen på Mölndals sjukhus, också en del av Sahlgrenska, och flyttades till Östra.
  • På Östra sker cirka 10 000 förlossningar per år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida