Vårdfokus granskar

Stort missnöje bland studenterna på Sophiahemmet högskola

"Vad gör ni för att vi ska vilja fortsätta att studera på Sophiahemmet?" Den frågan ställer i dag studenterna på programmet för ambulanssjuksköterskor i ett skarpt formulerat brev till ledningen på högskolan.

– Jag valde Sophiahemmet för att de har haft ett gott rykte. Alla mina kolleger som gått här har pratat gott om utbildningen. Som det är nu har jag tappat glädjen över att studera. Jag är jättebesviken på ledningen.

Det säger en av de studenter som går tredje terminen på Sophiahemmet högskolas specialistutbildning för ambulanssjuksköterskor. Tillsammans med sina kurskamrater har hon i dag undertecknat ett brev som skickats till skolledningen med anledning av den turbulens som rått på utbildningen under våren.

Saknar specialistutbildade lärare

Som Vårdfokus tidigare berättat har så gott som samtliga lärare med specialistutbildning på de båda programmen för ambulanssjukvård och akutsjukvård sagt upp sig. Detta sedan de två specialistsjuksköterskor som lett programmen fråntagits sitt ansvar som programledare.

Programledaren för ambulanssjuksköterseutbildningen ska enligt flera källor ha fått sparken och belagts med yppandeförbud redan innan uppsägningen hann träda i kraft.

Uppgifterna har kategoriskt dementerats av rektorn Johanna Adami. Men i brevet från studenterna bekräftas att de i princip över en natt förlorade hela sitt lärarteam. De berättar att de har försökt få svar från rektorn om vad som pågår, men att denna inte velat säga något med hänvisning till sin tystnadsplikt.

”Vår oro tas inte på allvar”

”Vi upplever att vi och vår oro över vår fortsatta utbildning inte tas på allvar. Av denna anledning vänder vi oss till Er nu!”, skriver studenterna i brevet som är adresserat till ”berörda parter”.

De studenter som Vårdfokus har pratat med har inte velat framträda med namn.

– Med tanke på hur rektorn uttrycker sig är jag livrädd för att de ska göra det svårt för oss. Därför vill jag inte framträda med namn, säger en av dem.

I brevet beskriver studenterna hur förvirrade och ensamma de känner sig i sitt uppsatsarbete eftersom de inte tycker att de får återkoppling på sina inskickade arbeten.

Får ingen feedback

Studenterna läser på distans.

– Det var sagt att vi skulle skicka in våra projektbeskrivningar för uppsatserna en vecka innan vi skulle vara inne på skolan den 30-31 mars. Det är fortfarande ingen som kollat på min, berättar en student.

I brevet till ledningen beskrivs hur viktiga och bra de tidigare lärarna och programledarna var för utbildningen.

”Våra lärare har varit våra förebilder och inspirationskällor. De har haft ett stort engagemang i utbildningen och har en stor kunskap om de prehospitala arbetsfältet som de med glädje delat med sig av och lärt ut till oss. Detta är orsaken till att många av oss har sökt till Sophiahemmet och nu är vi oroliga för hur det fortsatt skall gå för utbildningen och oss.”.

– Nu har vi ingen lärare som är utbildad ambulanssjuksköterska. Jag lägger ner tid på det här och vill ha en bra utbildning. Tidigare tänkte jag att när jag är klar med utbildningen ska folk veta vilken bra utbildning jag har eftersom jag har läst på Sophia. Nu känns det mer som ”jaha, har du läst på Sophia”, säger en annan av studenterna.

Lågt betyg i kursutvärdering

För två veckor sedan gjordes en utvärdering av traumakursen i ambulanssjuksköterskeutbildningen. Av de få som har svarat, endast fyra stycken, bedömer tre av dem kursen som mycket dålig. En av studenterna sammanfattar intrycken så här:

”Hela processen på den här kursen har varit kaotisk.” och ”Lärarbyten och sjukskrivningar med utebliven feedback som resultat har gjort att jag inte kunnat tillämpa delar av kursen som det var planerat.” ”Allt detta känns extremt oproffsigt, respektlöst och det är under all kritik att det kan gå till på detta sätt på en högskola”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida