Macchiariniutredningen

Karolinska: time-out blev goodbye

Karolinska: time-out blev goodbye
Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Arkivbild: Karolinska universitetssjukhuset

De två verksamhetscheferna på Karolinska universitetssjukhuset som fick ta time-out får nu gå. Det är en del av det omfattande åtgärdsprogram som sjukhusdirektören Melvin Samsom presenterade på en presskonferens under fredagseftermiddagen.

16 september 2016

Det har nu gått drygt två veckor sedan Kjell Asplunds externa utredningen om Paolo Macchininins omtvistade luftrörstransplantationer på Karolinska universitetssjukhuset lades fram. Utöver granskningen av kirurgens arbete på sjukhuset innehöll utredningen förslag på 33 förbättringspunkter som sjukhuset bör genomföra för att förhindra att något liknande sker igen.

– Vi tar samtliga punkter i utredningen på  största allvar och kommer att fånga upp dem på olika sätt. Jag kommer att dela ut tydliga ansvar till olika chefer, men många av oss, för att inte säga alla, kommer att vara delaktiga i förbättringsarbetet. Att förändra vår kultur så att den blir öppnare är exempelvis något som vi alla bidrar till, sa sjukhusdirektören Melvin Samsom.

Ska jobba med atmosfären

Tillsammans med chefsläkare Nina Nelson Follin presenterade han i stora drag hur åtgärdsprogrammet kommer att organiseras.

  • En programsamordnare, Mia Ejendal, är utsedd på sjukhusdirektörens uppdrag.
  • De åtgärder som ska genomföras ges i form av tydliga uppdrag från sjukhusdirektören till rätt del av organisationen.
  • Karolinskas ledningsråd kommer att följa upp rapporteringen av programmet regelbundet.

Arbetet delas in i tre tidsintervaller, på kort, medel och lång sikt. Det handlar om såväl riktade insatser på de berörda klinikerna som en genomlysning av struktur och kultur på sjukhuset.

– Jag är angelägen om att arbeta med ” the smell of the place”, det ska kännas i atmosfären när man kommer in på en avdelning att här kan  personalen prata fritt, sa Melvin Samsom, som kommer från Nederländerna och höll sitt anförande på engelska.

Delat ansvar

När det gäller ansvarsfrågan meddelade ledningen att verksamhetscheferna Ulf Lockowandt vid thoraxkliniken och Bo Tideholm vid öron-näsa-halskliniken, som fick ta time-out efter att Asplunds utredning presenterades, hade ett övergripande patientsäkerhetsansvar då Macchiarini genomförde operationerna. Därför får de inte längre arbeta kvar på sjukhuset. Även de två tidigare verksamhetscheferna, som var delaktiga under rekryteringen av kirurgen, bär ett stort ansvar, enligt sjukhusledningen. Men de innehar inte några ansvarspositioner på Karolinska universitetssjukhuset längre.

Vid sjukhusets genomgång har det även framkommit att Macchiarini var huvudoperatör vid tolv andra operationer, utöver de tre luftrörstransplantationerna. Bland dem har det hittats oklarheter i handläggningen av ytterligare fyra fall. Ett av fallen har tidigare varit föremål för en lex Mariautredning. Eventuellt kan det bli aktuellt för ytterligare två av de fyra fallen, enligt Nina Nelson Follin.

Brev till anhöriga

Ännu kvarstår mycket arbete. I dagarna har sjukhusdirektören skickat personliga brev till de berörda patienternas anhöriga för att erbjuda sjukhusets stöd och hjälp, men han har ännu inte fått svar från dem. Chefsläkarnas uppdrag ska tydliggöras, forskningsrutiner ska skärpas och regelverk kommuniceras. Fortsättning följer.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida