Debatt

Vårdförbundet vill se mer uppsökande asylvård

Vårdförbundet vill se mer uppsökande asylvård
Sineva Ribeiro vill se fyra konkreta åtgärder för en bättre asylvård.

Ordförandena för vårdens stora fackförbund uppmanar politikerna att avlasta vårdcentralerna och ge elevhälsan ett utökat uppdrag.

2 november 2015

De ökande flyktingströmmarna ställer ”krav på både flexibilitet och nytänkande”, skriver ordförandena i en debattartikel på Dagens Samhälle. De säger sig vara villiga att hjälpa till och skickar fyra förslag till de ansvariga politikerna.

Först och främst vill de att vårdteam ska åka ut till flyktingmottagningar för att göra en första bedömning av både fysisk och psykisk hälsa. Det avlastar vårdcentralerna och ökar chanserna att de som är i behov av vård får rätt hjälp.

Elevhälsan ska göra mer

I linje med det föreslår ordförandena att elevhälsan får ett breddat uppdrag, så att vården inte missar ”de som kanske har fördröjda reaktioner på traumatiska upplevelser.”

Det tredje förslaget är att använda fler kvinnliga tolkar i vården. ”Det kan underlätta samtal med flickor och kvinnor som i sina hemländer eller under vägen hit upplevt sexuella övergrepp och våld.”

Låt vårdpersonal planera

Slutligen vill ordförandena att politikerna bättre utnyttjar vårdpersonalens kunskap om katastrofhantering. ”Vi är duktiga på organisation och prioritering. Eftersom Sverige befinner sig i ett extraordinärt läge behöver vi nu också använda kompetensen på hemmaplan” skriver de.

Debattartikeln är undertecknad av Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, Annelie Nordström, ordförande Kommunal, Stefan Jutterdal, Förbundsordförande Fysioterapeuterna, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision och Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida