Specialistsjuksköterskeutbildning

Luleå startar utbildningar i operation och anestesi

Luleå startar utbildningar i operation och anestesi
Luleå tekniska universitet samarbetar med Norrlands läns landsting för att kunna dra i gång två nya specialistsjuksköterskeutbildningar. Foto: Mostphotos

Vården jublar över möjligheten att komma till rätta med bristen på specialistsjuksköterskor och inställda operationer.

15 januari 2016

– Vi kan inte nog uttrycka hur glada vi är att dessa specialistutbildningar startar vid Luleå tekniska universitet. Äntligen får vi rekryteringsmöjligheter. Från alla operationsavdelningar i länet är det här en efterlängtad åtgärd, säger Jeanette Viklund, vårdchef på Anestesi, Operation och Intensivvårdskliniken vid Sunderby sjukhus.

Efterfrågan på specialistsjuksköterskor är stor ochi dagsläget tvingas landstinget ställa in operationer på grund av sjuksköterskebrist.

Utbilda fler specialistsjuksköterskor

Som Vårdfokus tidigare skrivit om, satsar regeringen på 600 nya utbildningsplatser under 2015–2017. Luleå tekniska högskola har tilldelats 24 av dessa platser och väljer att starta två nya utbildningar.

Att det blev just dessa två utbildningar är en kombination av upprepade förfrågningar från Norrbottens läns landsting och presumtiva studenter.

Garanterar VFU

– Specialistkompetens är ett krav för att få arbeta som sjuksköterska inom operation och anestesi och Luleå tekniska universitet har den lärarkompetens som behövs för att genomföra dessa specialistutbildningar. Vi har haft ingående samtal med Norrbottens läns landsting om förutsättningarna för att starta utbildningarna och NLL har även garanterat verksamhetsförlagda utbildningsplatser för dessa studenter, säger Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

De nya utbildningarna kommer att läsas på distans och startar hösten 2016 med 12 studenter på varje specialistområde. Studenterna kommer utöver teori och verksamhetsförlagd utbildning även skriva en magisteruppsats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida