Utbildning

Mittuniversitetets VFU bäst i landet

Mittuniversitetets VFU bäst i landet
Överlag är Vårdförbundets studentmedlemmar väldigt nöjda med den verksamhetsförlagda utbildningen. Arkivbild: Mostphotos

När studenter som läser till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska fått ranka sin verksamhetsförlagda del av utbildningen hamnar Mittuniversitetet i topp, tätt följt av högskolorna i Halmstad och Blekinge.

– Det är intressant att just Mittuniversitetet rankas högst. De har inte legat så bra till tidigare år. Det visar att satsningar som gjorts på studenterna är uppskattade, säger Viviana Lundberg, ordförande i Vårdförbundet students styrelse.

Från botten till toppen

Det är tredje året i följd som man låter Vårdförbundets studentmedlemmar tycka till om sina verksamhetsförlagda utbildningar. Halmstad och Blekinge har hamnat högt varje år medan Mittuniversitetet, med campus i Sundsvall och Östersund, i fjol hamnade på 21:a plats bland totalt 25 lärosäten.

Viviana Lundberg.

– Nu tycker studenterna att den verksamhetsförlagda utbildningen har blivit mycket bättre, det har blivit tydligare vad de ska göra, de får information om sina VFU-platser i tid och får i högre grad prata om personcentrerad vård, säger Viviana Lundberg.

Generellt nöjda

Liksom tidigare år visar undersökningen att studenter över hela landet generellt sett är nöjda med sina VFU-platser. På en skala från 1 till 6 hamnar medelvärdet för studenterns ”nöjdhet” på 4,27 poäng. Samtliga lärosäten utom två får ett medelvärde på 4,0 eller högre. Men trenden är vikande. När den första VFU-rankningen gjordes 2016 låg medelpoängen för samtliga utbildningar på 4,58, året därpå var den 4,39 och i år alltså 4,27.

Som Vårdfokus berättat tidigare i veckan har många lärosäten problem med att hitta VFU-platser till sina studenter. Ofta handleds studenterna på framför allt sjuksköterskeprogrammet av relativt nyutbildade. I takt med att antalet utbildningsplatser ökat har andelen erfarna sjuksköterskor i vården minskat samtidigt som många vårdplatser stängts.

Utmärkande för de högskolor och universitet som rankas högst är att studenterna under sina VFU har:

  • haft bra handledare
  • fått tid för reflektion
  • känt sig sedda i teamet

Saknat handledare

Men samtidigt uppger var tredje student att de ibland helt har saknat handledare under VFU:n.

Fyra av tio säger att det inte har funnits tid avsatt för reflektion med handledaren och en lika stor andel uppger att flertalet av deras handledare har saknat handledarutbildning.

I årets enkät har Vårdförbundets student inte bara frågat om VFU-platserna utan även försökt ta reda på vad det tycker om utbildningen som helhet. Mest positiva är de som läser på Sophiahemmet högskola, Högskolan i Kristianstad, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet  i Växjö och Kalmar, Karolinska institutet i Solna, Högskolan i Halmstad.

VFU-rapporten 2018

  • Det är tredje året i rad som Vårdförbundet student undersöker vad studenterna tycker om sin VFU.
  • Tidigare ha endast sistaårsstudenterna fått svara, i år har även studenter från termin fyra och fem fått möjlighet att delta i undersökningen.
  • Svarsfrekvensen är låg. Endast två av tio har svarat, 1 218 av 5 848 tillfrågade studenter. Men med tanke på det stora antalet svarande har Vårdförbundets statistiker gjort bedömningen att svaren är statistiskt säkra.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida