Ny i yrket

Nya i yrket behöver hjälp med sin stress

Nya i yrket behöver hjälp med sin stress
Cheferna tyckte hon var duktig, själv kände hon sig bara allt sämre. I somras skrev Vårdfokus om Johanna Nilssons tuffa möte med sitt nya yrke. Foto: Hans Runesson

Introduktionsprogram för nya i yrket är bra, men behöver kompletteras med stresshantering för att motverka utbrändhet, visar forskning från Karolinska institutet.

19 december 2017

”Vi ville inte ha fler tårtor, vi ville ha bättre arbetsvillkor och lite återhämtning”.

I somras skrev Vårdfokus om sjuksköterskan Johanna Nilsson som tog examen och sedan i princip gick rakt in i väggen. Hennes upplevelser av att vara ny i yrket speglar de forskningsresultat som nu presenteras från Karolinska institutet i Stockholm.

Läs också: Att få stöd betyder allt

Viktiga pusselbitar

En lyckad introduktion och start på yrkeskarriären består enligt tidigare forskning av att din roll som yrkesperson blir tydlig, att du känner dig som en del av arbetsgruppen och upplever din egen handlingskraft. Det forskarna nu har studerat är vad som krävs för att nå hit.

Resultatet presenteras i en ny forskningsrapport – som kommer fram till att den stress som många nya i yrket känner måste tas på större allvar.

Forskningsprojektets fokus har varit att utreda hur stress påverkar inlärningen och den professionella utvecklingen och vad effekten blir om nya i yrket får hjälp med stresshantering.

Stress och utveckling

Bland annat har cirka 250 nya sjuksköterskor fått svara på mobilenkäter varje vecka under sina tolv första veckor i yrket. Nyfärdiga sjuksköterskor vid Uppsala universitetssjukhus har ingått i en studie där de fått extra hjälp med stresshantering, utöver den vanliga introduktionen.

  • Resultatet visar att många är nöjda med sina introduktionsprogram, särskilt när de får möjlighet att träffas i grupp och dela erfarenheter med andra nya. Men trots detta känner en hel del som ingår i vanliga introduktionsprogram stress och ångest.
  • Symptom på utbrändhet är vanligare hos dem som inte har haft en lyckad introduktionsperiod.
  • Utbrändhetssymptomen minskar med ökad rollklarhet, handlingskraft och social integrering i arbetsgruppen. Utbildningsdagar och mentorsträffar bidrar till den här positiva utvecklingen. Däremot ger inte handledning eller att gå bredvid samma positiva effekt.
  • Det som spökar och förstör den mjuka starten och stegvisa kompetensutvecklingen är ofta hög arbetsbelastning och stress. De nyutexaminerade bidrar själva till ökad rädsla och stress genom att reagera med ett proaktivt undvikande beteende, som skapar en ond cirkel. Det kan exempelvis handla om att inte fråga om råd trots att du känner dig osäker eller undvika att delegera trots för hög arbetsbelastning. Ofta av rädsla för att uppfattas som inkompetent eller till besvär. Men just det här beteendet bidrar till ökad osäkerhet och ännu mera stress.
  • Forskningsresultatet visar också att nya sjuksköterskor tenderar att arbeta mycket övertid och hoppa över raster, för att undvika missnöje från kollegor. De väljer sömn i stället för andra energigivande aktiviteter, vilket i slutändan gör dem ännu tröttare.
  • Stress är vanligt i början av en yrkeskarriär och påverkar inlärningen och utvecklingen negativt. Men resultatet visar att nyutbildade nyanställda som får hjälp att hantera sin stress, bland annat med fokus på ökad återhämtning, problemlösning och att inte gå in i ett proaktivt undvikande beteende, har minskad risk för utbrändhet.

Många känner såhär

Att förebygga stress hjälper också lärandet och utvecklingen av säkerhet och kompetens. I djupintervjuer beskriver de nya sjuksköterskorna som inom forskningsprojektet fick hjälp med stresshantering att det bidrog till både yrkesmässig och personlig utveckling och mer givande gemenskap med kolleger.

Mycket handlar också om att inse att det är tufft att vara ny och att du inte är ensam med dessa känslor.

”… för ibland kan man känna sig ganska ensam när man är ny, att fan det är bara jag som känner såhär, men det är typ nästan tvärt om. Alla delar samma känslor, att man är rädd och man är nervös och man vill inte göra fel…”, säger en sjuksköterska som återges i rapporten.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida