ny rapport

Färre äldre är nöjda med maten och måltidsmiljön

Färre äldre är nöjda med maten och måltidsmiljön
Något färre är nöjda med maten och måltidsmiljön. Det visar Socialstyrelsens senaste rapport Öppna jämförelser. Arkivbild: Mostphotos

Bara 57 procent av de äldre i särskilt boende är nöjda med både maten och måltidsmiljön. Det visar siffror för 2018 från Socialstyrelsen. Det är en försämring jämfört med året innan.

27 februari 2019

Det är stora skillnader mellan kommunerna. Mest nöjda var de äldre i särskilt boende i Vara kommun. Där svarade 85 procent att maten smakade bra eller ganska bra, samtidigt som de angav att måltiden oftast eller alltid var en trevlig stund på dagen. I botten hamnade Lomma kommun, med en tredjedel nöjda.

– En låg siffra indikerar att kommunen behöver fundera på varför de äldre inte är nöjda. Man behöver ställa frågan direkt till dem eller deras anhöriga, säger Stina Hovmöller, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Tabubelagt ämne

I går berättade Vårdfokus om sjuksköterskan och professorn Albert Westergrens nya bok om undernäring hos äldre. Han tycker att frågan om mat och måltidsmiljö måste diskuteras mycket mer. Även om undernäring är vanligt bland äldre så är det nästan ett tabubelagt ämne inom vården.

? Man vill gärna framstå som goda vårdgivare och stå upp för att man ger god vård och undviker därför att ta upp det. Men jag menar att det är viktigt att prata om undernäring för det finns så mycket vi kan göra, säger Albert Westergren.

Öppna jämförelser

Frågan om mat och måltidsmiljö ingår i Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser som publiceras årligen. Där presenteras fakta om läkemedel, sjukhusvård, fallskador, personal med mera. Årets rapport visar bland annat att andelen äldre med tio eller fler läkemedel minskat något till 23,9 procent i hemtjänst och 30,3 procent i särskilda boenden.

Mat och måltidsmiljö i särskilt boende mäter andelen äldre som svarat positivt på två frågor som handlar om måltidsmiljön och om maten som serveras.

  • 74 procent av alla äldre personer i särskilt boende uppger att maten som serveras smakar mycket eller ganska bra.
  • 68 procent upplever att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen.

En hopslagning av dessa två frågor visar att 57 procent av de äldre på särskilt boende är nöjda både med den mat som serveras och med måltidsmiljön. Det är en försämring med 4 procentenheter från föregående år (2017).

Kommunernas resultat varierar mellan 33 och 85 procent.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida