valåret 2018

Lovar akutmiljard och högre löner

Efter krislarmen i sommar: Nu bjuder de politiska partierna i Stockholm över varandra och lovar extra satsningar på akutsjukhusen och personalen.

22 augusti 2018

Högt patienttryck, varmt, underbemannat och kaotiskt. Arbetssituationen på Stockholms akutmottagningar i sommar har skapat rubriker. I fredags skrev bland annat Vårdfokus om krisen på Danderyds sjukhus akutmottagning där sjuksköterskor kallar arbetsmiljön för en ”krigszon”.

Ny organisation

Bristen på sjuksköterskor är det största problemet. Till det kommer sjösättningen av en ny akutsjukvårdsstruktur i Stockholms läns landsting. Stängningen av Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning i Solna, som gjorts om till en akutmottagning för intensivvårdspatienter, har ökat flödet av patienter till övriga sjukhus trots nya närakuter.

Den ovanligt varma sommaren har också ställt till med problem och överbelastat akutmottagningarnas kylanläggningar och gett en ökad tillströmning av patienter med värmerelaterade besvär, skriver Liberalerna i Stockholm i ett pressmeddelande.

Extra miljoner från Alliansen

Tillsammans med övriga partier i den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting utlovar de 90 miljoner kronor till länets akutmottagningar, för att de ska kunna hantera konsekvenserna av sommarens vårdkris. Detta utöver 180 miljoner kronor som tillfördes akutsjukhusen innan sommaren för åtgärder som kan förbättra för medarbetarna och ge kortare väntetider för patienterna.

– Resurstillskottet syftar till att minska den pressade situationen på akutsjukhusen och möjliggöra nödvändiga förändringar, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Socialdemokraterna skriver i ett pressmeddelande att det är de styrande politikerna i Stockholms läns landsting, som satsat stort på Nya Karolinska men tvingat övriga sjukhus till nedskärningar, som orsakat vårdkrisen på exempelvis Danderyds sjukhus.

(S) vill se mer pengar till löner

Socialdemokraterna i landstinget har gjort en egen handlingsplan för att stoppa personalflykten, öppna fler vårdplatser och korta vårdköerna. Som ett vallöfte utlovar de:

  • En akutmiljard till länets akutsjukhus, där hälften ska gå till en lönepott för att höja sjuksköterskor och undersköterskors löner.
  • Att sparkraven på sjukhusen hävs.
  • Att sjuksköterskor och undersköterskor inom akutsjukhusens dygnet-runt-verksamhet får göra ett försök med kortare arbetstider.
  • Att intensivakuten på Karolinska universitetssjukhuset får ett bredare uppdrag för att avlasta övriga sjukhus.

– Jag blir frustrerad när jag ser hur Nya Karolinska tränger ut resurser från den övriga vården och hur intensivakuten på Karolinska har för få patienter samtidigt som personalen på Danderyds sjukhus går på knäna, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida