Chefen som sticker ut hakan: »Det är bra med jämförelser«

Det är inte alla som tycker att de jämförelser som görs av Ledningsbolaget är av ondo. På akutgeriatriska avdelningen i Växjö är avdelningschefen nöjd med resultatet.

Jag har ofta fått höra från andra enheter på sjukhuset att vi har en så hög bemanning på vår avdelning. Ledningsbolagets analys visar tvärtom att vi har lägst bemanning av alla. Därför tyckte jag att det var bra att analysen gjordes«, säger Staffan Rosholm, avdelningschef på akutgeriatriska avdelningen på Centrallasarettet Växjö.

Avdelningen skapades för snart sex år sedan. Enligt Staffan Rosholm har den gått med plus varje år.

– Ledningsbolagets analys visar vikten av att ständigt se över sin organisation. Här har vi exempelvis slopat de traditionella ronderna och vi ser till att patienterna blir utskrivna under förmiddagen. Personalen är van vid att tänka ekonomiskt och inte kräva ersättare vid sjukdom annat än när det verkligen behövs.

Menar du att andra struntar i att se över sina organisationer?

– Det finns ju någon orsak till att Ledningsbolagets rapport ser ut som den gör.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida