»Elektriskt« hepatit C-vaccin testas

Ett nytt dna-vaccin för behandling av hepatit c håller på att tas fram i Sverige. Metoden för att ge det är ovanlig — en elektrisk stöt i armen.??

Det är första gången i världen som tekniken med så kallad in vivo elektroporering används för applicering av ett hepatit c-vaccin. Med några små elektroder som förs in i armens hud ges en elektrisk impuls vilket gör att vaccinets dna tas upp i muskelcellerna, som sedan själva uttrycker (producerar) vaccinet.?

– Det gör lite ont, ungefär som när smågrabbar sätter tungan mot polerna på ett gammaldags batteri. Men alla patienter har tolererat behandlingen, säger Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet i Stockholm.??

När vaccinet uttrycks aktiveras t-celler som vandrar in i levern och slår ihjäl virusinfekterade celler. Det är alltså ett vaccin som är tänkt att ges till den som redan har smittats av hepatit c.?

– Det ser lovande ut, men hittills har vi bara genomfört en fas i-studie, säger Matti Sällberg, som berättade om vaccinet på biomedicinska analytikernas nor­diska kongress i Visby.??

Vaccinet är tänkt som ett komplement till den behandling som i dag erbjuds vid kronisk hepatit c och som ofta upplevs som besvärlig för patienten: ett års behandling med interferon och ribavirin. Behandlingen kan ge allvarliga depressioner och kraftigt försämrad blodbild. Cirka 20 procent av patienterna tvingas avbryta behandlingen. ?

Tidiga data visar att det nya dnavaccinet bromsar virusets förmåga att föröka sig hos drygt hälften av patienterna. Hittills har dock ingen blivit botad.??

– Med vaccinet kan vi förhoppningsvis korta den nuvarande behandlingstiden med interferon, vilket betyder mycket för den här patientgruppen, säger Matti Sällberg.?Fas I-studien som bedrivs i samverkan med ett bioteknikföretag avslutas i december i år. När ett färdigt vaccin finns ute på marknaden går inte att säga, men en försiktig gissning är om cirka fem år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida