Flera sjukhus kan tvingas betala för upprepade överbeläggningar

Flera sjukhus kan tvingas betala för upprepade överbeläggningar
Vårdplatser i korridorer är ett brott mot arbetsmiljölagen, anser Arbetsmiljöverket och kräver tre sjukhus på viten. Arkivbild: Colourbox.

Patientsäkerheten är hotad, anser Arbetsmiljöverket som går till domstol för att få dem att betala sina viten.

Det är trångt och det är överbelagt på våra sjukhus. Men patienter i korridorer och på expeditioner är både en arbetsmiljörisk och ett hot mot patientsäkerheten, anser Arbetsmiljöverket och kräver att förfaltningsrätten dömer Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Gävle sjukhus och Kungälvs sjukhus att betala tidigare lagda viten.

När Arbetsmiljöverkets inspektörer besökte de tre sjukhusen fann de brister i arbetsmiljön på samtliga. Efter en inspektion på Sahlgrenska  i mars förbjöds sjukhuset att använda korridorer, expeditioner, undersökningsrum, dagrum eller duschrum som vårdplatsutrymmen.

Sahlgrenska har brutit mot förbudet och Arbetsmiljöverket vill att ett vite på 900 000 kronor utdöms.

Trångt på fler håll

Inspektionen på Kungälvs sjukhus gav samma nedslående resultat. Lokaler tänkta till andra saker än till patientvård, som expeditioner och duschrum, användes som vårdplatser. Tre uppföljningsbesök senare var inget förändrat och Arbetsmiljöverket kräver ett vite på 600 000 kronor.

På Gävle sjukhus står patientsängarna för tätt. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett utrymme på minst 0,8 meter mellan sängar och vägg eller föremål. På två avdelningar var sängarna placerade längs en vägg och Arbetsmiljöverkets inspektörer vill att förvaltningsrätten dömer ut ett vite på 200 000 kronor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida