Tvisteförhandling

Framgång i tvist om semestrar och schemaändringar

Framgång i tvist om semestrar och schemaändringar
Iréne Sjövall Sanned, ordförande i Vårdförbundet Jönköping, tycker att överenskommelsen är bra för samtliga medlemmar anställda i regionen.

Region Jönköping och Vårdförbundet har kommit överens om att de som i somras drabbades av schemaändringar kompenseras med 15 000 kronor, och de som fick nedkortad sommarledighet ersätts med tio extra semesterdagar.

Vårdfokus har i flera artiklar berättat om den turbulenta våren i Region Jönköping som ledde till en förtroendekris för tjänstemän och politiker. Vårdpersonalen var starkt missnöjd med plötsliga schemaändringar, låga ersättningar för att arbeta i covidvården, sena semesterbesked och utebliven kompensation för flyttade semestrar.

Läs även: Förtroendekris i Jönköping leder till uppsägningar

Vårdförbundet begärde tvisteförhandling och yrkade på skadestånd för cirka 100 medlemmar när det gäller semesterplaneringen, och för ytterligare cirka 140 medlemmar angående arbetstidsförläggningen under coronapandemin.

Samtliga i tvisten kompenseras

Efter den tuffa våren och sommaren har arbetsgivaren, med den nya HR-direktören Patrick Nzamba i spetsen, vänt och strävat efter ett bättre samverkansklimat med de fackliga parterna och att lyssna mer på personalen.

I går nådde parterna en överenskommelse. Berörda medarbetare i tvisten om schemaläggning får ett engångsbelopp på 15 000 kronor. Berörda medarbetare i tvisten om huvudsemester får tio extra semesterdagar. Dessa dagar kan sparas utöver de begränsningar som finns för semestersaldot i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, AB.

Läs även: Många med obearbetade trauman när smittan ökar

– Vi är nöjda med överenskommelsen i och med att alla personer som Vårdförbundet har förhandlat för får kompensation. Och arbetsgivaren har under förhandlingen på ett tydligt sätt visat vilja att framöver agera på ett annorlunda och bättre sätt. Vi anser att överenskommelsen på sikt gagnar alla medlemmar hos arbetsgivaren, säger Iréne Sjövall Sanned, ordförande i Vårdförbundet Jönköping.

Samverkan om schema och semester

Överenskommelsen innebär även att parterna gemensamt ska arbeta med att förbättra de rutiner som finns för fastställande av schema och semester. Dessutom ska en förhandling inledas för att se om det är möjligt att även teckna kollektivavtal om schemaläggning för nattarbete.

– Som arbetsgivare har vi förståelse för att den här tiden har varit mycket jobbig för medarbetarna. Därför är överenskommelsen och den förståelse som nu finns mellan parterna viktigt för det fortsatta arbetet med coronapandemin, säger Patrick Nzamba.  

Förhandling om två ärenden

Vårdförbundet yrkade på skadestånd för brott mot bland annat Allmänna Bestämmelser i kollektivavtalet och enskilda anställningsavtal i två ärenden:

  • Schemaläggningen i 136 fall för veckorna 19-22 på operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov.

  • Fastställande av huvudsemester för semesteråret 2020 i 101 fall

Förhandlingarna mellan Vårdförbundet och Region Jönköping resulterade i följande överenskommelse:

  • Berörda medarbetare i tvisten om schemaläggning får ett engångsbelopp på 15 000 kronor vardera brutto.
  • Berörda medarbetare i tvisten om huvudsemester får 10 extra semesterdagar vardera. Dessa dagar kan sparas utöver de begränsningar som finns för semestersaldot i Allmänna Bestämmelser.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida