Här får du hjälp att spåra smittan

29 oktober 2009

Vårdpersonal som misstänker att de i samband med arbete smittats med hepatit B, hepatit C eller hiv kan kostnadsfritt få hjälp av Smittskydds­institutet, SMI, med att styrka smittsambandet.?

Genom att undersöka blod från både patienten och vårdpersonalen kan SMI genom så kallad molekylär typning (se nedan) undersöka om virusen kommer från samma stam. Med smittsambandet stärkt ökar möjligheterna att få blodsmittan klassad som arbetsskada.?

Enligt Heléne Norder, chef för sektionen för hepatit och enterovirus på SMI, har vårdpersonal hört av sig med frågor men ännu är inga blodprover inskickade.??

Så här går virustypningen till:?

  • Serum från det blodprov som innehåller virus behandlas med olika kemikalier så virus löses upp och virus arvsmassa frisätts. ?
  • Virus arvsmassa som består av antingen RNA eller DNA centrifugeras ned på botten av ett rör där det bildar en fällning som lätt kan användas för fortsatt analys.?
  • Om virus arvsmassa består av RNA så måste den omvandlas till DNA (så kallat cDNA) genom en enzymreaktion (omvänd transkription). ?
  • Nu kan DNA, eller cDNA, användas som mall i en kopieringsreaktion som heter polymerase chain reaction (PCR). Under denna reaktion bildas från ett fåtal ursprungliga kopior av virus arvsmassa nu en stor mängd kopior av samma DNA som blir i det närmaste synligt för ögat.
  • När man nu erhållit en stor mängd av arvsmassa från det virus man vill undersöka kan virus nukleotidsekvens bestämmas genom sekvensanalys, det vill säga den genetiska koden för virus kan avläsas. Genom att bestämma virusets genetiska kod kan man avgöra vilken virusvariant det är och man kan även använda denna information för att försöka spåra källan till virussmittan genom att jämföra virussekvenser från olika personer.?

Källa: Smittskyddsinstitutet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida