Nu ökar risken för stickskador

Tidspress, ovan personal och temporära lokaler - massvaccinationen prickar in nästan alla faktorer som ökar risken för stickskador.?

29 oktober 2009

Risken ökar om omständigheterna förändras, så ser olycks­falls­teo­rin­ ut, säger Stefan Lundberg,­ ombudsman på Vårdförbundet.?

Han är en av författarna till den rapport som 2005 visade att 80 procent av Vårdförbundets medlemmar någon gång har råkat ut för en stick- eller skärskada i samband med arbetet.?

Förutom att hela miljön kring vaccineringen blir annor­lunda pekar Stefan Lund­berg på­ riskerna­ med­ oer­faren­ personal, sam­­­tidigt­ som van­­ perso­nal risk­erar att­ hamna­ i slen­trian­fällan. Men det är inte bara personal­situation­en som skilj­er sig från andra vaccinationskampanjer.?

– Vad händer om det blir irritation eller rent av bråk i kön??Här krävs att cheferna engagerar sig, resonerar Stefan Lundberg. Det är deras uppgift att noggrant gå igenom och tillsammans med personalen planera utifrån de nya förutsättningarna. Det handlar exempelvis om att besiktiga den faktiska lokalen för att kunna vägleda personalen om man normalt inte bedriver vård där.?

– Det är ett starkt önskemål att chefen ska vara närvarande och dessutom ha tänkt igenom hela situationen i förväg, säger Stefan Lundberg.??

En annan risk är förknippad med själva yrket. Samhällets och kollegernas tryck och förväntningar i kombination med den egna önskan att göra gott kan orsaka att »kallet vinner över intellektet«. ?

– Det kan leda till både en ökad risk för stickskador samt en minskad benägenhet att anmäla dem då anmälan och utredning av stickskador kan drabba kollegerna i form av ökad arbetsbörda, säger Stefan Lundberg.?

Det krävs en öppenhet på arbetsplatsen för att på ett bra sätt hantera och förebygga stickskador och en kollektiv acceptans för att anmäla stickskador hos både personalen och hos arbetsgivaren. Samtidigt är det svårt att helgardera sig, anser han.?

– Det handlar inte om att söka syndabockar, poängen är att få en förbättrad situation. ????

Sök på: Vårdförbundet + stickskador för att ladda hem/läsa rapporten och det tillhörande utbildningsmaterialet.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida