Start med minutstress

När konsthallen i Nyköping slog upp portarna som vaccinationslokal ringlade kön lång. Därinne hade rustats för vaccination i högt tempo, bara två minuter per stick.

29 oktober 2009

Dagen D skulle allt fungera, allt?och­­­­­ alla skulle vara på plats för att ge­­nom­föra detta extraordinära vård­uppdrag: att vaccinera hela befolkningen.?

Många pensionerade hade sagt ja när vården kallade. ?

– Sjukvården har man i sig, när det är något så ställer man upp, resonerar Ulla Andersson, pensionerad röntgensjuksköterska.?

Vårdfacket besökte konsthallen dagen­ innan massvaccinationen startade för att höra om planeringen. Ulla Andersson och Ulla Bergström, pensionerad distriktssköterska, ska fram till jul vaccinera sjuka och friska sörmlänningar, tre timmar om dagen, tisdag, onsdag, torsdag och söndag. Enligt landstingets beräkningar ska vaccinatörerna klara av upp till 30 patienter i timmen och Ulla Bergström tror att trycket kommer att vara högt.?

– Precis när vi öppnar kommer det nog mycket folk men sedan lugnar det nog ned sig.?

Ulla Andersson håller med.?

– Lite löpande band kommer det att bli, men det måste det vara.?

De tror båda att den mediala uppmärksamheten kring den nya influensan har spelat in på människors inställning till vaccinationen.?

– Hade vi vaccinerat i somras så hade nog trycket varit ännu högre, nu är influensan inte lika aktuell. Men det är först nästa år som vi vet hur det verkligen blev, säger Ulla Bergström.??

På landstinget i Sörmland finns en medvetenhet om att vaccinationsarbetet kan vara slitsamt och monotont och vaccinatörerna har därför möjligheten att dels byta arbetsuppgifter under arbetspassen, dels ta en paus.?

– Det är jätteviktigt att man kan gå ifrån och lufta huvudet ibland, säger Ulla Bergström, van från tidigare vaccinationer.?

Landstinget har också utbildat vaccinatörerna med tanke på risken för stickskador och det finns ett beslut om att vaccinationssprutorna ska slängas i »ett stycke«.?

Trots förberedelserna och trots det minskade intresset för både influensan och vaccinationen så för Sveriges största massvaccination ändå med sig en viss stress. Och ökad stress leder till ökad risk för stickskador.?

– Jag är lite stressad, men det tar den tid det tar, säger Ulla Andersson.?Hon medger att en tidigare dumhet en gång ledde till att hon stack sig, men den dumheten hade ingenting direkt med stress att göra. ?

Ulla Bergström känner sig inte stressad – inte än – och konstaterar att man faktiskt bara kan ta en patient i taget. Samtidigt finns medvetenheten om risken för stickskador alltid där.?

– Den måste vara där, som en tanke i bakhuvudet.??

Ulla Bergström och Ulla Andersson kommer själva att vaccinera sig när det, efter riskgrupperna, blir deras tur.?

– Det vore pinsamt att säga nej om man får frågan av en patient, säger Ulla Bergström.?

Lådor med injektionstorkar och annan förbrukningsmateriel bärs in i det lilla trånga förråd som också fungerar som tillfälligt medicinrum. Kylskåpen där vaccinet ska förvaras är dock fortfarande tomma. Vaccinet kommer först i?morgon på första vaccinationsdagen.?

– Det ska bli spännande att se om allt fungerar logistiskt, säger Ing-Britt Johansson, platschef på konsthallen under vaccinationens två första dagar.

Hon vet inte exakt hur många patienter som kommer att dyka upp men vet att det är en »ansenlig mängd« personer som ska strömma igenom den avlånga vaccinationshallen. Utöver de personer som vaccineras kommer även personal från närliggande äldreboenden till konsthallen för att få vaccin tilldelat sina boende.?

– Jag ska få flödet att fungera, slussa patienterna till en ledig vaccinatör så att belastningen blir jämn och se över distributionen av vaccin till äldreboendena, säger Ing-Britt Johansson.??

Hur gick det då med den ringlande kön för vaccin i konsthallen i Nyköping? Ulla Bergström konstaterar att det var välorganiserat, gick väldigt bra och ingen stack sig. Precis som hon förutspått var det mycket folk till en början och det klingade av i slutet. ?

– Det funkade jättebra, men jag var trött efteråt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida