»Hierarkier är vårdens största problem«

På www.vardfacket.se frågade vi: Vad tycker du om hierarkierna i vården? ”De är det enskilt största problemet”, säger Jeanette Ståhl, en av dem som svarade.

Viktigast av allt är att komma bort från en vårdorganisation som bygger på att den ene är bättre än den andre, anser Jeanette Ståhl, sjuksköterska vid Länssjukhuset i Halmstad. ??

Utbildningar, kläder och till och med platsannonser – det förlegade synsättet om människors olika värde genomsyrar allting, tycker hon, och ger ett litet men talande exempel: I läkarnas platsannonser lockar Landstinget Halland med hög kompetens, framstående forskning och god arbetsmiljö. Sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor däremot kan se fram emot fina badstränder och roligt nöjesliv.?

– Hur ser man då på våra olika kompetenser? säger Jeanette Ståhl.??

Hon har själv suttit i många samverkansgrupper och ser problemet som en ledningsfråga. Alla borde ha en och samma chef som gör klart att »här behandlar vi varandra lika«, anser hon. Arbetsplatsträffen ska vara gemensam för alla så att förbättringsarbete och annat blir en gemensam angelägenhet. Dessutom borde de olika yrkesgrupperna tränas i att samarbeta på ett mycket bättre sätt redan under grundutbildningen, även utanför arbetsplatserna. Inte minst läkarna. ??

Alla som Vårdfacket pratat med är överens om att hierarkiernas framsida heter samarbete. När arbetslaget förvandlas till ett självspelande piano där alla vet vad de ska göra och man bara behöver nicka för att de andra ska förstå. Då ljuv musik uppstår – liksom arbetsglädje.?

Men det var inte det som Christine Lindkvist mötte när hon var ny sjuksköterska. I hotell- och restaurangbranschen, där hon arbetade tidigare, stod chefens dörr alltid öppen och det var självklart att han ryckte in i köket eller om en gäst inte var nöjd. ?

– Där var chefen till för att hjälpa allting framåt. Här ska det i stället bromsas: du får inte göra så och det funkar inte här, säger hon.?

Christine Lindkvist liknar det vid att jobba i Sovjetunionen där en järnbarriär­ skiljde makten från golvet. Rangordningen är glasklar: överst kommer läkare, sedan sjuksköterskor och under­sköterskor och längst ned pati­enten. Ovanpå det kommer interna hierarkier så att exempelvis operation hamnar över medicin. ?

– De här hierarkierna är så väldigt speciella och specifika för just vården och går i arv. Om vi i stället tog bort dem skulle alla känna sig delaktiga och skitsnacket försvinna, säger hon.??

Efter sex år i yrket har hon lärt sig att ta plats på ronden, avbryta utan att skämmas och stå på sig mot läkarbeslut som inte tar hänsyn till helheten.?

– Det är inte säkert att den som har beslutanderätten kommer på lösningen. Det är bra om fler tänker till och vågar­ säga det, säger Christine Lindkvist.??

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida