»Vi måste se vårt eget ansvar«

Nu är det dags. De gamla strukturerna måste ändras­, anser Lisbeth Löpare Johan­sson, vice ordförande i Vårdförbundet.??

29 oktober 2009

De gamla hierarkierna utgör en risk för patientsäkerheten och i värsta fall kan det drabba patienten, det håller Lisbeth Löpare Johansson med om. Hon tror att tiden är mogen för att ändra på det, men ser en rad utmaningar.?

– Vi sjuksköterskor ser inte alltid vår egen roll eftersom vi är en del i de gamla strukturerna och vana vid dem. Det är inte så konstigt, men vi bör reflektera över hur vi bejakar dem och i stället se vårt eget ansvar för att förändra.?

Lisbeth Löpare Johansson konstaterar att framväxten och professionaliseringen av Vårdförbundets yrkesgrupper­ och deras kunskapsområden har gått snabbt de senaste 30 åren. Med det har också följt ett större ansvar som både professionerna och den enskilde måste stå upp för. Sjuksköterskan har ett eget ansvar för att ändra på den ordning som råder i vården. ?

– Det är viktigt att reagera och våga ta upp när något är på väg att gå fel oavsett vem det handlar om. Vi behöver bli mer medvetna om när vi till exempel blir avbrutna i vårt arbete. Då måste vi se det och hävda vikten av vårt kunskaps­område och vårt eget ansvar. Det ligger i vår yrkesroll, säger hon.??

Att vara en profession innebär att både ta initiativ till förbättringar och att sätta gränser när något inte är bra. Men det mod som behövs för att inte låta sig störas eller för att hävda sin egen kunskap och reagera när något inte är bra kanske inte finns där. Hur gör man då? ?

– Det modet måste vi sjuksköterskor i större utsträckning hämta hos varandra. Där har Vårdförbundet en viktig uppgift i att vara den mötesplatsen, säger Lisbeth Löpare Johansson. ?

Hon ser också andra viktiga faktorer som skulle bidra till att stärka professionen. ?

– Dels behöver vi fler disputerade kolleger i den kliniska vården. Det ger oss styrka och synliggör vår kunskap. Men vi behöver också kunna mäta resultaten av vårt arbete. ?

Att skapa kvalitetsregister tycker hon är ett bra exempel och det kan bara yrkesutövarna, professionen, göra, säger hon. När man får koll på kunskapen växer man i sin yrkesroll. Men även teamet kan ge mod. Prestigelös kommunikation över yrkesgränserna ser hon som en förutsättning.?

– Reflekterande samtal över yrkesgränserna, där patientens perspektiv är utgångspunkten, är ett fruktbart sätt för att få till stånd ett verkligt multiprofessionellt teamarbete. Och det är nödvändigt för en säker och bra vård, liksom att arbeta proaktivt, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida