Jämtlands läns landsting riskerar vite på 1,4 miljoner

Om inte arbetsmiljön förbättras på medicinområdet vid Östersundssjukhus väntar ett vite på 1,4 miljoner. Landstinget har nu fram till den 1 oktober på sig att vidta åtgärder.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om den undermåliga arbetsmiljön på avdelningen Centrum för medicinska specialiteter vid Östersunds sjukhus. En kombination av ökat behov av avancerad vård och för låg grundbemanning har gjort att flera kirurg- och medicinavdelningar under en längre tid gått på knäna. 

Efter att Vårdförbundet i flera anmälningar till Arbetsmiljöverket redogjort för det svåra läget formulerade arbetsgivaren tidigare i sommar ett åtgärdspaket.  

Bland annat ska månadsanställning för timanställda sjuksköterskor erbjudas, beviljade ledigheter på akutvårdsavdelningarna ses över, raster för sjuksköterskor och undersköterskor schemaläggas samt helgrondscheman för läkare införas.

I sitt svar skriver nu Arbetsmiljöverket att man är nöjd med landstingets förslag. Men för att sätta extra press väljer man ändå att lägga ett föreläggande om vite på 1,4 miljoner kronor. Senast den 1 oktober måste landstinget ha gått från ord till handling. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida