Arbetsmiljö

Karolinska anmäls för olaglig övertid

Karolinska anmäls för olaglig övertid
Svårigheter att rekrytera, även med bemanningspersonal, samt sjukdomar är orsaker som ligger bakom de höga övertidstalen.

Fyra avdelningar har brutit mot arbetstidslagen, enligt Vårdförbundet som oroas av den ökande övertiden.  Nu anmäler de Karolinska universitetssjukhuset till Arbetsmiljöverket.

28 oktober 2016

Enligt Vårdförbundet har fyra avdelningar överskridit de 50 timmar övertid som är tillåtna per kalendermånad. Timmarna gäller per medarbetare och om det finns särskilda behov.

– Vi är oroliga generellt för att det är mycket övertid på sjukhuset. Det är underbemannat och bemannas upp med övertid. Så vi började med att titta på vilka avdelningar som överskrider 50-timmarsregeln per medarbetare och månad, säger Eva Håkansson, skyddsombud för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset.

Gjorde en granskning

I granskningen av juli månad hittade skyddsombunden otillåtet mycket övertid på fyra av sjukhusets avdelningar. Det gäller avdelningar på neurokliniken, lung- och allergikliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus och förlossningskliniken.

Statistiken släpar efter, men skyddsombuden har redan hunnit se otillåten övertid för augusti också.

– Vi gör granskningen för att uppmärksamma hur mycket övertid det är och vad som är tillåtet enligt lagen. Det behöver både chefer och medarbetare få mer kunskap om, säger Eva Håkansson.

Brist på sjuksköterskor

Skyddsombuden skickade brev till de berörda avdelningarna om att de bröt mot arbetstidslagen med frågor om vilka åtgärder arbetsgivaren planerade för att lösa problemet.

Efter den utsatta svarstiden om drygt två veckor hade två avdelningar svarat. Neurologen svarade att de inte lyckats rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor inför semestern, och inte heller fylla tillräckligt många luckor med bemanningspersonal. Därför hade de frågat ordinarie medarbetare om de ville ta extra pass frivilligt.

Astrid Lindgrens barnsjukhus hänvisade i sitt svar till att orsaken var många sjukdomsfall, både korta och långa, som lett till luckor i schemat som måste fyllas med övertid.

Föräldralediga tog ströpass

Då det varit svårt att få in extrapersonal har barnsjukhuset bett föräldralediga hoppa in. Först i efterhand har cheferna insett att ”systemet räknar dessa timmar som övertid”.

– Det är okunskap från chefernas sida om vilken lagstiftning som gäller. När föräldralediga arbetar extra räknas det som övertid enligt lagen, vilket chefer ska känna till, säger Eva Håkansson.

Skyddsombuden tycker inte att avdelningarna presenterat tillräckliga lösningar på övertidsproblemet, två svarade inte på förfrågan.

– Det är nonchalant. Den ena har hört av sig och bett om ursäkt, efter det att vi gjorde vår anmälan till Arbetsmiljöverket.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida