flyr vården

Kirurger varnar för sämre vård när sjuksköterskorna flyr

Kirurger varnar för sämre vård när sjuksköterskorna flyr
Bara på kirurgkliniken har 23 sjuksköterskor sagt upp sig på Östersunds sjukhus.

Besvikna sjuksköterskor lämnar Östersunds sjukhus i snabb takt. Nu riktar kirurgerna svidande kritik mot regionledningen. ”Skönt att läkarna går ut och stöttar oss”, säger Maria Mölller, en av få erfarna sjuksköterskor som stannat kvar.

Sjukhusets kirurger står enade bakom sin kritik. De är oroade över att nästan alla erfarna sjuksköterskor valt att säga upp sig. Orsaken är att regionledningen dragit in den tidigare – mer generösa – arbetstidsmodellen.

Läs mer: Besvikna sjuksköterskor lämnar Östersunds sjukhus

Läkarna är starkt kritiska mot regionledningens besparingar. I en debattartikel i Östersundsposten vänder de sig till politikerna och frågar om de förstår konsekvenserna för vården.

Läkarna är oroliga för patientsäkerheten när det saknas så många sjuksköterskor och de som arbetar är oerfarna.

Svårt att rekrytera

”Förvåningen och besvikelsen över de försämringar i arbetsvillkor för sjuksköterskorna som nu genomförs är mycket stor på sjukhuset. Mot en bakgrund av fleråriga svårigheter att rekrytera sjuksköterskor i hela landet samt en pågående coronapandemi, undrar vi hur regionens högsta ledning har resonerat”, skriver de.

När den lokala arbetstidsmodellen drogs in fick sjuksköterskor och undersköterskor gå över till kollektivavtalets allmänna bestämmelser. Det har inneburit längre arbetstid, sämre ersättning för obekväm arbetstid och arbete varannan helg på sjukhuset.

Antal patienter ökar

Dessutom har regionen infört så kallade bemanningsnormer och bemanningstal, som inneburit att sjuksköterskorna fått ansvar för fler patienter.

Kirurgerna skriver att sjuksköterskorna sliter med en orimlig arbetsbörda och att sommaren varit ett lågvattenmärke vad gäller god och patientsäker vård.  Läs hela debattartikeln här.

Maria Möller är en av få erfarna sjuksköterskor som är kvar på kirurgen.

– Det känns jättebra att kirurgerna nu går ut och visar sitt stöd offentligt. De har varit upprörda hela tiden. Men nu måste allmänheten få veta hur illa det är ställt. Vi kommer inte kunna ge invånarna de nödvändiga operationerna i höst. Det oroar mig förskräckligt mycket, säger hon.

De sjukaste kvar

Sjuksköterskebristen har också lett till att antalet vårdplatser skurits ned.

– Därför vårdar vi bara de svårast sjuka nu, vilket är en stor arbetsbelastning för de nya sjuksköterskorna. De gör så gott de kan, verkligen, men det är allvarligt här.

Maria Möller, sjuksköterska på Östersunds sjukhus. Foto: privat.

Hon berättar att ingen hinner skriva avvikelser, men hon har lagt ut block på sjuksköterskornas arbetsplatser där de kan göra snabbnoteringar av sin arbetsmiljö.

– Jag har gjort en sammanställning som visar att vi inte hinner äta, fika eller kissa under våra pass. Läkemedel kommer ut sent eller inte alls, inklusive antibiotikadropp. Blodsockermätningar missas och såromläggningar hinns inte med.

Illa på andra avdelningar

Både hon och Vårdförbundet bekräftar att sjuksköterskeflykten ser lika illa ut på andra avdelningar, som akuten, infektion, medicin och ortopeden.

Maria Möller har blivit något av en sambandscentral för alla som sagt upp sig eller är på väg.

– Flera vill komma tillbaka om de får en bättre arbetstidsmodell. Många älskade sitt jobb här. Det finns fortfarande kompetens att rädda för regionledningen. Vi har hittills inte blivit bemötta med respekt för våra åsikter om våra villkor.

Förtroendekris för ledningen

Kirurgerna beskriver att en förtroendekris uppstått mellan sjuksköterskorna och regiondirektören Hans Svensson och hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist.

Läkarna hade hellre sett att regionen diskuterade vilken vård som ska tas bort i stället för att försämra sjuksköterskornas arbetsvillkor, vilket lett till att vården av nöd behövt ställas in slumpvis.

En rättvisefråga

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist kräver det rejäla ekonomiska underskottet omfattande åtgärder för att få budgeten i balans. I en intervju i Östersundsposten säger hon att sjuksköterskornas olika arbetstidsmodeller också var en rättvisefråga och att sjukhuset tidigare hade högre grundbemanning än flera andra sjukhus. Hon menar att det kostar pengar och tar mycket resurser.

Att operationsköerna ökat menar hon snarare har att göra med personalresurserna under covid-19 än att många sjuksköterskor sagt upp sig. Hon kan inte garantera att antalet operationer kan öka i höst.

– Det kan bli ett problem ifall vi inte lyckas rekrytera behöriga sjuksköterskor och behålla de sjuksköterskor som vi har. Att patienter står länge i kö förlänger lidandet och försämrar sjukdomsförloppet, säger Maria Söderkvist till ÖP.

Någon ny, bättre arbetstidsmodell verkar inte vara i sikte. Ingen dialog förs med Vårdförbundet i Jämtland/Härjedalen.

– Nej, vi har inte hört ett pip från regionledningen. De nya så kallade bemanningstalen har regionen infört över sommaren utan att de tagits i samråd med oss. De har inneburit ännu fler patienter att ansvara för per sjuksköterska, säger Kerstin Lilja, vice ordförande i Vårdförbundet Jämtland/Härjedalen.

Hon vänder sig starkt emot det:

– Sjuksköterskorna ansvarar för 8 till 14 patienter, de får slita väldigt hårt. De nya har inte haft erfarna sjuksköterskor att fråga under sommaren, det är bedrövligt. Forskning visar att när man ökar antalet patienter per sjuksköterska så ökar vårdskadorna och dödligheten.

Svar från politiker

Politikern Tom Silverklo (C) svarar i dag läkarna i ett debattinlägg i ÖP. Han är hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, och regionråd.

Han skriver att när den nya ledningen tog över regionstyret för två år sedan var ekonomin en katastrof. Regionen kan bara ha de arbetsvillkor som man har råd med, säger Silverklo.

I svaret står bland annat att ”det är viktigt att fånga upp varför medarbetare slutar”, men han säger samtidigt att förändringen är nödvändig och att regionen ”behöver gå genom det stålbad som vi nu är mitt uppe i”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida