Uppsägningar på Akademiska hotar arbetsmiljö och patientsäkerhet

Uppsägningar på Akademiska hotar arbetsmiljö och patientsäkerhet
Läget på Akademiska sjukhuset blir allt värre. I fredags ställdes alla planerade operationer in.

Allt fler sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset säger upp sig. I fredags ställde ledningen in alla planerade operationer. Nu visar en arbetsmiljöenkät att arbetssituationen är så pressad att många vill gå ner i arbetstid.

Vårdförbundet, som länge har varnat för effekterna av den dåliga arbetsmiljön, tycker att arbetsgivaren reagerar för sent.

Rapporterna om dålig arbetsmiljö på Akademiska sjukhuset i Uppsala har varit många de senaste åren. När sjukhuset, som besparingsåtgärd, införde kortare överlappningstider och därmed fler arbetspass i februari blev läget ännu mer ansträngt.

Nu har Vårdförbundet i Uppsala genomfört en enkätundersökning för att få svar på hur medlemmarna mår. 252 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har svarat på en enkät om hur de upplever sin arbetsmiljö. Svaren visar på stora brister.

Sedan de nya arbetstiderna infördes har 47 procent hoppat över sin lunch flera gånger, 65 procent har flera gånger tvingats stanna kvar efter arbetstidens slut och 52 procent har arbetat extrapass.

Vill gå ner i arbetstid

Enkäten visar också att omkring 100 av dem som har svarat överväger att gå ner i arbetstid på grund av arbetsbelastningen.

– Unga friska medarbetare orkar inte arbeta heltid för att arbetet är så pressande. Många säger att de inte kan ta det ansvar det innebär att ge patienterna en god vård. Det gäller samtliga divisioner, men framför allt medicin– och thoraxdivisionen som är hårdast drabbad av utlokaliseringar och överbeläggningar, säger Madeleine Grenå, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning i Uppsala.

Hon tycker att resultatet från arbetsmiljöenkäten är oroande och att arbetsgivaren borde ha reagerat på varningssignalerna tidigare. Nu medger ledningen att arbetsmiljön brister – men det väl sent, anser Madeleine Grenå.

I fredags gick sjukhuset in i stabsläge och alla planerade operationer ställdes in.

Arbetsgivaren har vaknat

– Överbeläggningarna och utlokalisering av patienter till andra avdelningar har ökat, mycket beroende på att en medicinsk akutvårdsavdelning har lagts ned. Sjuksköterskor och barnmorskor orkar inte längre och många har sagt upp sig. Det har gjort att arbetsgivaren nu har vaknat till, säger hon.

Sjuksköterskebristen påverkar hela sjukhuset och arbetsgivarens strategi för att stoppa uppsägningarna är ett extra lönepåslag för grundutbildade sjuksköterskor med 1 000 kronor i månaden från 1 juni. Och de som går med på att skjuta upp en av sina semesterveckor till hösten får en bonus på 10 000 kronor. Vilket inte förväntas locka många, eftersom det innebär ännu mindre vila.

– Arbetsgivaren har struntat i våra varningar. Nu har ledningen erkänt problemen och det är bra, men frågan är vad de ska göra. Både akuta och långsiktiga åtgärder behövs. Vi befarar den värsta sommaren på länge, säger Madeleine Grenå.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida