Läkarstudenter som sjuksköterskor

”Vi accepterar inte det här”

”Vi accepterar inte det här”
Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Det är både farligt för patienterna och dåligt för arbetsmiljön med läkarstudenter som gör sjuksköterskors jobb. Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet, är starkt kritisk till fenomenet.

– Det är märkligt – vi har legitimation, skyddad yrkestitel och särskild kompetens och ändå kan man ersätta oss med ett penndrag, säger hon.

Verksamhetschefen vid medicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal vill anställa läkarstudenter som sjuksköterskor i sommar, som Vårdfokus berättat i en rad artiklar. Idén kom från urologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Reaktionerna från Vårdförbundet har varit skarpa både lokalt och centralt. 

– Vi accepterar inte det här. Det är patientosäkert, ger en dålig arbetsmiljö och är inte bra för framtidens kompetensförsörjning. Hur tänker de? säger Ann Johansson.

Dödligheten ökar

Fenomenet att ersätta sjuksköterskor med läkarstudenter har poppat upp här och där det senaste året. Ann Johanssons tolkning är att det sker i kölvattnet av förändringarna i läkemedelsförfattningen för drygt ett år sedan. Då blev det möjligt att delegera hanteringen av läkemedel – något Vårdförbundet stred emot.

– Det öppnade för sådana här lösningar. Vår uppfattning är att det inte fungerar. Omvårdnad är ett område som inte kan ersättas, det finns ju en mängd forskning som visar att man får en högre dödlighet på avdelningar där det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor.

Juridiskt finns inga hinder för att låta läkarstudenter göra sjuksköterskeuppgifter. Men det ser Ann Johansson som underordnat.

– Det är inte många arbetsuppgifter som är predestinerade till en viss grupp i sjukvården överhuvudtaget. Men för att få till en bra vård behöver man ha en sammansättning av kompetenser – det är inget juridiken kan utforma. Vår kompetens och legitimationen borgar ju för något.

Säga upp sig

I trådar på facebook har Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, skrivit att hon inte skulle jobba kvar som sjuksköterska på en arbetsplats som gör som Sahlgrenska i Mölndal.

Är det Vårdförbundets rekommendation att medlemmarna ska säga upp sig?

– Vi som förbund kan inte rekommendera någon att säga upp sig, det här skrev Sineva utifrån sitt eget perspektiv, vad hon skulle göra, säger Ann Johansson.

När en arbetsgivare ifrågasätter och nedvärderar ens kompetens kan man ju behöva fundera på hur man själv vill göra, framhåller hon, och räknar upp en rad frågeställningar: Vilken vård vill jag kunna ge patienterna, vilken organisation vill jag jobba i, vilken chef vill jag ha och vilken tillit har jag till en verksamhet som föreslår en struktur som inte har stöd någonstans.  

– Det är märkligt att arbetsgivarna spontant driver igenom så här oförankrade och icke analyserade förslag. Det är som om det vore viktigare att ha öppna vårdplatser än att bedriva bra vård.

Vad gör Vårdförbundet?

– På lokal nivå jobbar avdelningarna med påverkan och förhandlingar gentemot respektive arbetsgivare. Nationellt tar vi upp frågan med Socialstyrelsen, Ivo och andra beslutsfattare, det gör vi hela tiden.   

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida