Gävleborg kompenserar redan för nattarbete

Gävleborg kompenserar redan för nattarbete
Vårdförbundets ordförande i Gävleborg, Anna Bergström, ser en utmaning i att få arbetsgivaren att förstå vikten av hälsosamma arbetstider.

Vårdförbundets medlemmar i Region Gävleborg har kvar ett arbetstidsavtal som ger dem samma tidskompensation som förbundets alla avdelningar yrkar på.

14 oktober 2015

Region Gävleborg har inte fått något yrkande på 14 timmars kompensation för 10 timmars arbete på natten från Vårdförbundet.

– Långt före min tid, redan för tio år sedan, införde Region Gävleborg en kvot som till och med ligger något högre än den på 1,4 som i Vårdförbundets yrkande, säger Anna Bergström, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Gävleborg.

Arbetsgivaren införde tidskompensationen för att det var svårt att rekrytera personal till nattarbete. Men det hade ett pris: Vårdförbundet fick gå med på att ta bort rätten till ob-ersättning under vardagsnätter.

– När avtalet tecknades var det många som var missnöjda med det, men efter en tid var uppskattningen över den kortare arbetstiden viktigare. ”Hur har vi kunnat ha det på något annat sätt”, sas det, berättar Anna Bergström.

En vinst för alla

Alla tjänar på den förkortade arbetstiden. Mest, rent tidsmässigt, tjänar förstås de som arbetar många nätter. Men den är fördelaktig även arbetsgivaren, som inte längre har problem med att rekrytera personal till natten – och har medarbetare som mår bättre och orkar mer därför att de hinner återhämta sig.

Även patienterna är vinnare.

– När medarbetarna mår bra får patienterna bättre vård, konstaterar Annelie Moström, enhetschef vid division operation på bb i Gävle.

Hon har varit enhetschef i fyra år och under hela den tiden har medarbetarna, som alla arbetar treskift, fört in hur de vill förlägga sina dag-, kvälls-, och nattpass i det gemensamma schemaprogrammet i datorn.

Visst är det en hel del jobb med att få ihop allas önskemål så att de passar både verksamhetens och medarbetarnas behov, men Annelie Moström är glad över att tidskompensationen finns. Innan den infördes var veckoarbetstiden 38,25 timmar.

– Tidigare fanns inget utrymme för vila mellan arbetspassen, nu får den som har arbetat två nätter en dags extra ledighet. Det behövs om man ska orka med det tuffa tempo som råder. Den som springer hela natten måste helt enkelt få sin vila, säger hon.

Kan sägas upp av arbetsgivaren

Även om det som Vårdförbundet yrkar på redan finns i Region Gävleborg står den lokala avdelningen för ett par utmaningar. Det gäller att få arbetsgivarna i länets kommuner att förstå vikten av nedsatt arbetstid för nattarbete, och intresset från dem är måttligt.

Dessutom: även om det skulle kosta i form av ekonomisk kompensation till Vårdförbundet kan avtalet med Region Gävleborg sägas upp ensidigt av arbetsgivaren. Därför är det också en utmaning att få arbetsgivare, både i kommuner och i regionen, att förstå vikten av hälsosamma arbetstider.

– Forskningen visar att det är ett hot mot hälsan att inte få tid för vila och återhämtning. Det gäller att arbetsgivaren inte bara ser nedsatt arbetstid som ett sätt att lösa rekryteringsproblem utan att de förstår hur viktigt det är med medarbetare som mår bra, säger Anna Bergström.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida