Vill inte att Arbetsmiljöverket lägger sig i ambulansrasterna

Västra Götalandsregionen förklarar sitt överklagande av förvaltningsrättens dom.

I förra veckan meddelade förvaltningsrätten i Göteborg att Västra Götaland har brutit mot bestämmelserna i arbetstidslagen eftersom ambulanspersonalen ofta inte  hinner ta rast inom den lagstadgade gränsen på fem timmar. Arbetsmiljöverket har hotat med ett vite på 250 000 kronor om inte Västra Götaland bättrar sig. Men domen överklagades genast av regionen, som först nu har angett skälen till överklagandet.

Regionen anser att förläggningen av raster inte omfattas av Arbetsmiljöverkets tillsyn eftersom det finns kollektivavtal mellan parterna som reglerar rastuttag och måltidsuppehåll.

I sitt överklagande förklarar regionen att det inte går att i förväg förutse hur ett arbetspass i ambulanssjukvården kommer att gestalta sig. En utryckning kan ta mycket längre tid än beräknat, till exempel vid en trafikolycka om någon är fastklämd och arbetet med att få ut personen är mer komplicerat än väntat. 

Det kan också inträffa händelser under transport som gör att en ambulans behöver omdirigeras till ett annat sjukhus med en särskild specialitet. En ovillkorlig skyldighet att ge medarbetarna rast inom fem timmar är därför omöjlig att uppfylla, enligt regionen.

”För att uppfylla lagens krav är det tillräckligt att schemat ger möjlighet till rast inom fem timmar och att arbetspass som är längre än tio timmar ska ha två raster”, skriver regionen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida