forskning

Förskolebarn får fler infektioner men mindre allergier

Förskolebarn får fler infektioner men mindre allergier
I förskolan utsätts barnen för mer mikroorganismer - vilket kan göra att risken för astma och allergier senare under barndomen minskar. Arkivbild: Getty images.

Ny svensk forskning ger stöd för hygienhypotesen: barn som utsätts för mer mikroorganismer tidigt i livet har lägre risk att drabbas av astma och allergier. Priset de får betala kan vara fler infektioner under förskoletiden.

12 februari 2019

Tidigare forskning har visat att barn som går i förskola oftare får luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar och att de får mer antibiotika. Å andra sidan visar forskningen att de som gått i förskola inte i lika hög grad drabbas av astma och allergier längre fram i barndomen. Det förklaras av den så kallade hygienhypotesen: exponering för bakterier och andra mikroorganismer tidigt i livet minskar risken för allergier.

Fler barn i förskola

Nu bekräftas detta i en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och IFAU, Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering. Resultatet tyder på att risken för infektioner ökar på kort sikt när barn ges tillgång till förskola, medan risken för att utveckla astma och allergier tycks minska.

Forskarna har studerat vad som hände när arbetslösas barn fick rätt till förskola 2001 när det gäller sjukhusinläggningar och läkemedelsförskrivningar.

Färre fick allergimedicin

De såg att risken för att behöva sjukhusvård vid infektioner ökade bland 4–5-åringar det första året efter reformen. I 10–11-årsåldern fanns däremot inte några tecken på att barn som hade möjlighet att gå i förskola behövde mer sjukhusvård eller få mer antibiotika. De 10–11-åringar som haft tillgång till förskola medicinerades däremot i lägre utsträckning för astma och allergi. Denna effekt drivs av barn som inte har äldre syskon.

– Det skulle kunna förklaras av att förskolan exponerar de här barnen för en rikare flora av mikroorganismer vilket kan minska risken att utveckla astma och allergier, säger Anna Sjögren som är en av rapportförfattarna.

Hela rapporten hittar du här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida