Äldreboenden. Regler om personal dygnet runt försenas

Äldreboenden. Regler om personal dygnet runt försenas
Socialstyrelsen kommer under första delen av 2014 att anordna utbildningar som vänder sig till handläggare och beslutsfattare på äldreboendena. Arkivbild: Colourbox

De nya föreskrifterna för att gamla på boenden inte ska lämnas ensamma utan tillsyn skjuts upp ett år, meddelar Socialstyrelsen i dag.

10 september 2013

Det ska finnas personal dygnet runt och bemanningen ska vara anpassad efter varje äldre persons behov. Så ser de nya föreskrifterna ut.

De skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet, men nu skjuts det fram till 2015. Föreskrifterna gäller både boenden för demenssjuka och övriga äldreboenden.

Kritik från SKL

Beslutet applåderas av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Vårdfokus har tidigare berättat om kritiken som kommit från både SKL och enskilda kommuner. Bland annat anser många kommuner att de behöver mer tid så att de hinner förbereda sig för att kunna leva upp till föreskrifterna.

Nu är det uppenbart att Socialstyrelsen vill få med sig SKL och kommunerna på tåget. De har bjudits in till ett samarbete med start i höst om hur kvaliteten kan följas upp och där ingår frågor om bemanningen.

Samsyn nödvändigt

– En samsyn kring regelverket är nödvändig för att få det att fungera. Den här tiden vill vi därför använda till att förbättra kommunernas förutsättningar att leva upp till lagstiftningen. Vi behöver få till stånd en bra äldreomsorg tillsammans med kommunerna, inte i strid med dem, säger Bitte Fritzon, enhetschef på Socialstyrelsen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida