Strid om bemanningen i äldreomsorgen

Strid om bemanningen i äldreomsorgen
Bemanningen på särskilda boenden har blivit en stridsfråga mellan Socialstyrelsen och SKL. Arkivbild: Colourbox

SKL vill riva upp Socialstyrelsens nya föreskrifter om bemanning på särskilda boenden där bland annat demenssjuka bor. Socialstyrelsen har reagerat starkt och svarar att SKL:s agerande är oacceptabelt.

18 januari 2013

Det var många som upprördes när det kom fram att gamla och dementa lämnades ensamma på låsta avdelningar nattetid. Socialstyrelsen gjorde en omfattande tillsyn i hela landet och drog slutsatsen att bemanningen på de särskilda boendena var för låg, framför allt nattetid.

På uppdrag av regeringen utformade Socialstyrelsen nya föreskrifter om bemanningen. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2014 och innebär att det alltid ska finnas personal dygnet runt som kan ge hjälp utan dröjsmål. Dessutom ska omsorgen anpassas efter de boendes behov. Socialstyrelsen har uppskattat att de ökade insatserna kostar kommunerna mellan fyra och tio miljarder kronor.

Vägrar följa föreskrifterna

Linköpings kommun har öppet sagt att man inte kommer att följa de nya föreskrifterna eftersom man inte har avsatt pengar för det. Arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, backar upp Linköping och övriga kommuner som protesterat och anser att det är orimligt att förvänta sig att kommunerna ska följa de nya reglerna utan att det skjuts till extra statliga medel.

Nu har SKL gått ett steg längre och kräver att Socialstyrelsens nya föreskrifter rivs upp. De flesta äldre är nöjda med sitt boende och det finns ingen grund för att skärpa reglerna för bemanning. De nya reglerna innebär bara mer av myndighetsutövning, ökad administration och dokumentation, hävdar SKL. Dessutom ifrågasätter man Socialstyrelsens befogenheter att utfärda föreskrifter om bemanning.

”Oacceptabelt agerande”

”Det är oacceptabelt att SKL undergräver rättsordningen på det sätt de nu valt att göra”, svarar Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Han menar att myndigheten har rätt att utfärda bindande bestämmelser om det behövs för att skydda personers liv, säkerhet och hälsa.

Socialstyrelsen betonar att de nya reglerna införts på uppdrag av regeringen efter beslut i riksdagen och att SKL:s agerande riskerar att försena arbetet med att anpassa bemanningen efter de äldre och demenssjukas behov.

”Det måste ses som en självklarhet att det finns personal dygnet runt och att omsorgen utformas efter den äldres behov”, säger Lars-Erik Holm.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida